**Trần Đăng Khoa: **

Bà vẫn còn nhớ đến lời hứa của tổng thầu Trung Quốc à? Tôi và rất nhiều người dân Hà Nội thì đã quên họ và quên cả cái con đường sắt trên cao ấy từ rất lâu rồi, mặc dù hằng ngày, đi trên những tuyến phố có sự hiện hình của nó vẫn thấy ngổn ngang một sự ngang trái vô cùng bẩn mắt.

Đường phố vốn đã chật hẹp giờ lại còn phải thu hẹp thêm nữa bởi con "mãng xà vương" to uỳnh to oàng rất nhức mắt này. Mà cả tuyến đường chỉ có 13km, lại đi về phía Hà Đông, cũng không phải tuyến giao thông chính mà làm lây nhây hơn chục năm rồi vẫn chưa xong được. Giá đầu tư đội lên, cao đến ngất trời.

Bà biết không, mặc dù đường thì chưa thông, nhưng từ đầu năm 2018, Bộ Tài chính nước ta đã có văn bản thông báo về việc trả nợ kỳ hạn ngày 21-1-2018 và phí cam kết cho khoản vay tín dụng người mua ưu đãi 250 triệu USD của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc (China EximBank) cho dự án “mãng xà vương” đó.

Việt Nam có 9 năm để trả nợ cho China EximBank bắt đầu từ tháng 1-2016 đến 15-11-2025. Đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã trả nợ được 2 năm. Còn 7 năm nữa để hoàn tất việc trả nợ gốc lẫn lãi. Mỗi năm, trả nợ làm hai lần, mỗi lần 14,4 triệu USD, tương đương 325 tỷ đồng (cả năm khoảng 650 tỷ đồng). Đây mới chỉ là trả cho vốn vay bổ sung 250 triệu USD. Trước đó, Việt Nam còn một khoản vay Trung Quốc làm con đường này là 419 triệu USD!

Xin bà hãy quên nó đi như tôi quên cho nhẹ lòng!

TĐK