Phó Trưởng ban Thường trực là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng Tướng Nguyễn Thành Cung. Ngoài ra, mời Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến làm Phó Trưởng ban.

12 thành viên còn lại của Ban Tổ chức là lãnh đạo các Bộ, ban ngành liên quan. Bộ Quốc phòng thành lập Bộ phận thường trực, giúp việc Ban Tổ chức nhà nước.

Ban Tổ chức chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện các hoạt động kỷ niệm 40 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không".

Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" cũng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” là sự kiện lịch sử trọng, là một biểu tượng chiến thắng của bản lĩnh, ý chí và trí tuệ Việt Nam. Chiến thắng đó có giá trị lịch sử và thời đại sâu sắc, góp phần rất quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Việc tổ chức kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” sẽ góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống, tôn vinh những chiến công của trí tuệ, lòng dũng cảm và ý chí quật cường của dân tộc ta, quân đội ta nói chung, của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân, quân dân Thủ đô và các tỉnh, thành phố miền Bắc nói riêng; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bảo Lâm