Cán bộ chính sách tỉnh Thanh Hóa thực hiện chi trả trợ cấp một lần chuyên gia giúp Lào, Campuchia.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 771/QĐ-UBND về giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia.

Theo đó, chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia và thân nhân người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia đã từ trần. Tổng số 90 người trong đó: đối tượng hiện còn sống đủ điều kiện được hưởng trợ cấp một lần là 78 người với số tiền thụ hưởng là 1.486.500 nghìn đồng; thân nhân của đối tượng được cử làm chuyên gia từ trần hưởng mức trợ cấp một lần là 12 người với số tiền được hưởng là 210 triệu đồng. Tổng kinh phí trả trợ cấp một lần gần 1,7 tỷ đồng từ nguồn Ngân sách T.Ư bảo đảm và được bố trí trong dự toán kinh phí chi thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do Ngành LĐTBXH quản lý.

UBND tỉnh giao Sở LĐTBXH thực hiện phê duyệt số đối tượng và phân bổ dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách theo quy định của Bộ LĐTBXH, Bộ Tài chính; hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức việc chi trả chế độ trợ cấp một lần cho các đối tượng theo đúng quy định.

Chí Đức