Vận hành cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành, cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể phối hợp làm tham mưu, tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy, Hội đồng cung cấp, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thống nhất trong khu vực phòng thủ. Trước hết, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãng đạo của các tổ chức đảng, điều hành của chính quyền các cấp, thực hiện bằng chính sách, chương trình cụ thể. Địa phương đầu tư đất đai, tài chính, xác định lộ trình thực hiện các dự án. Việc xây dựng tiềm lực kinh tế gắn với quốc phòng được triển khai từ khâu quy hoạch, lập kế hoạch. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng KVPT được tiến hành thường xuyên với nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả. Các tiềm lực chính trị, tư tưởng; kinh tế - xã hội (KTXH); khoa học, công nghệ và quốc phòng - an ninh (QPAN) không ngừng được nâng lên, đảm bảo vững chắc cho nhiệm vụ. Trong quy hoạch vùng, ngành KTXH, Bộ CHQS tỉnh chủ động phối hợp với các ban, ngành tham mưu cho UBND tỉnh phát triển các ngành, thành phần kinh tế, cơ cấu hợp lý gắn với nhiệm vụ QPAN. Điển hình là thực hiện tốt các đề án: “Sắp xếp ổn định 28 cụm dân cư biên giới và 2 chốt dân quân trong khu công nghiệp”, “Xây dựng 28 chốt dân quân biên giới”, “Đường tuần tra biên giới”, “Khu căn cứ hậu cần KVPT” và các chương trình xây dựng 100% trạm y tế xã đạt chuẩn, chương trình quân dân y kết hợp... Các đề án, chương trình, công trình đều có tính lưỡng dụng, tạo động lực phát triển KTXH vùng biên, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới.

Sáu tháng đầu năm 2018, tỉnh tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN cho hơn 8.500 cán bộ, chức sắc tôn giáo, hơn 80.000 học sinh, sinh viên. Qua đó xây dựng phẩm chất đạo đức, tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng, trách nhiệm cao cho các đối tượng. Đồng thời nâng cao cảnh giác với những âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù; không để phần tử xấu kích động lợi dụng, không có tụ tập đông người, mất an ninh, trật tự. Các đơn vị huy động hơn 24.500 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng phát hiện, giải quyết 976 vụ việc, bắt giữ 925 đối tượng vi phạm. Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh đánh giá, dự báo sát tình hình, từ đó tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng công trình, bố trí thành phần, lực lượng sát địa hình, tạo thế liên hoàn vững chắc trong KVPT tỉnh, huyện, đồng thời bảo đảm chiến lược trên địa bàn và nhiều hướng chiến dịch.

Tiến độ xây dựng các công trình phòng thủ, công trình chiến đấu được đảm bảo chất lượng tốt. Từ năm 2010 đến nay, tỉnh đầu tư hơn 230 tỷ đồng xây dựng công trình, xây dựng 95 trụ sở Ban CHQS xã, phường, thị trấn kiên cố. Các địa phương cũng mua sắm trang bị, vật chất và chỉ đạo công tác xây dựng KVPT quân sự gắn với phòng thủ dân sự; phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường. Các đơn vị thường xuyên tổ chức tốt các cuộc diễn tập phòng thủ cấp xã, phường, thị trấn. Nội dung diễn tập cũng được xác định là những phần còn hạn chế, những vấn đề mới. Qua đó nâng cao ý thức cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân. Cấp ủy, chính quyền các địa phương chăm lo xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân, tự vệ vững mạnh rộng khắp, hoạt động hiệu quả. Đồng thời, tạo quỹ đất cho các đơn vị tăng gia sản xuất nâng cao đời sống, kịp thời động viên, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, lực lượng vũ trang còn ký kết kết nghĩa, hợp tác với Ty Công an 3 tỉnh giáp biên, 4 tiểu khu, 12 Chi khu quân sự và 3 Bộ Chỉ huy Hiến binh thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia. Các đơn vị đã thực hiện tốt công tác trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, kiểm soát biên giới, phân giới cắm mốc, phòng chống tội phạm và giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh trên biên giới. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 20 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Bằng các chương trình, đề án, biện pháp sát thực, hiệu quả, tỉnh Tây Ninh huy động nhiều nguồn lực xây dựng KVPT vững chắc, phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tạo động lực phát triển kinh tế bền vững, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Trung Kiên