Lễ tiếp nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Lê Văn Kiệm hy sinh tại nước CHDCND Lào về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Gia Viễn.

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình đặc biệt quan tâm đến công tác chăm sóc Người có công (NCC) với các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”...

Với phương châm quản lý chặt đối tượng, chi trả đúng, đủ, kịp thời các khoản trợ cấp, phụ cấp hằng tháng cho 25.000 lượt đối tượng trợ cấp ưu đãi, trên 10.000 người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ... với kinh phí chi trả gần 600 tỷ đồng/năm”.

Tính đến nay, tỉnh Ninh Bình giải quyết gần 57.500 lượt đối tượng NCC và thân nhân được hưởng chế độ theo Pháp lệnh ưu đãi NCC với cách mạng, trên 18.000 người tham giam gia kháng chiến chống Mỹ được hưởng chế độ theo QĐ142/QĐ-TTg, trên 16.000 người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ ở Campuchia và Lào được hưởng chế độ theo QĐ 62, gần 700 cựu thanh niên xung phong được hưởng chế độ, giải quyết chế độ cho trên 6.000 dân công hoả tuyến...  

Ninh Bình là một trong những tỉnh, thành của cả nước làm tốt công tác chăm sóc NCC trên địa bàn. 99% hộ gia đình chính sách có mức sống bằng và cao hơn dân cư nơi cư trú. 100% Bà mẹ VNAH còn sống được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng đến hết đời.

Nhằm tri ân, “Đền ơn đáp nghĩa” đối với NCC, Đảng bộ, chính quyền, các cấp, các ngành, các đoàn thể và nhân dân các địa phương trong tỉnh Ninh Bình tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần người có công.

Kim Loan