Để làm rõ thêm về tính pháp lý của các quyết định liên quan tới vụ việc bất ổn định kéo dài từ hai năm nay tại thị trấn Phú Thái, kéo theo cả việc xử lý oan sai cán bộ, hội viên CCB Lê Văn Minh, Báo CCB Việt Nam đã gặp một số nhà chuyên môn tìm hiểu, lấy ý kiến trên phương diện pháp luật về việc này.

Quyết định 4778/QĐ-UBND ngày 16-12-2008 của tỉnh Hải Dương sai thẩm quyền (ý kiến của luật sư Nguyễn Kiều Đông, Đoàn luật sư tỉnh Hải Dương).

PV: Thưa luật sư, ông có thể cho biết, theo luật pháp Việt Nam quy định, trong lĩnh vực đất đai, thẩm quyền đối với một tổ chức kinh tế của chính quyền tỉnh như thế nào?

LS Nguyễn Kiều Đông: Căn cứ vào Luật Đất đai năm 2003 và Nghị định số 181/2004/ND-CP ngày 29-10-2004 của Chính phủ thì thẩm quyền thu hồi và cho thuê đất đối với tổ chức kinh tế thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Trong lĩnh vực đất đai, Chủ tịch UBND tỉnh có trách nhiệm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương

PV: Quyết định 4778 (QĐ 4778) của tỉnh Hải Dương đã gây nhiều bất bình cho người dân thị trấn Phú Thái. Không thể thực hiện được QĐ này là nguyên nhân chính dẫn tới việc kỷ luật Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thái Lê Văn Minh. Theo luật sư, về thể thức, QĐ 4778 là quyết định thuộc thẩm quyền của ai?

LS Nguyễn Kiều Đông: QĐ 4778 có nội dung: Tại điều 1: “Thu hồi 18.228m2... đất do UBND thị trấn Phú Thái và UBND xã Kim Lương, huyện Kim Thành đang quản lý sử dụng vào các mục đích sau đây: a/ Cho Công ty sản xuất và kinh doanh thương mại Thế Anh… thuê để đầu tư xây dựng cơ sở sửa chữa, đóng mới phương tiện thủy và kinh doanh cầu cảng…”.

Có thể xác định: Đây là quyết định thu hồi và cho thuê đất cho một tổ chức kinh tế. Vậy như trên đã nói, đây là quyết định thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

PV: Vậy QĐ 4778 có đúng thẩm quyền không?

LS Nguyễn Kiều Đông: Phải nói rõ thêm, không phải mọi trường hợp một quyết định có chữ ký của Chủ tịch UBND tỉnh và đóng dấu của UBND tỉnh thì đó coi là quyết định của UBND. QĐ 4778 có ghi: Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Quyết định và phần ký là KT Chủ tịch - Phó chủ tịch. Như vậy đây là quyết định của Chủ tịch tỉnh Hải Dương. Nếu phần ký ghi là T/M UBND tỉnh thì đó mới là Quyết định của tỉnh. Từ các căn cứ này, đối chiếu với Luật Đất đai và Nghị định 181/2004/ND-CP thì rõ ràng QĐ 4778/QĐ-UBND ngày 16-12-2008 của tỉnh Hải Dương là quyết định ban hành trái thẩm quyền nên có thể coi là trái luật. Về nguyên tắc, QĐ 4778 không có giá trị pháp lý.

PV: Xin cảm ơn luật sư.

Khẳng định tính pháp lý của Cảng thủy nội địa Phú Thái (CTNĐ).

Quyết định 4778 không những trái luật mà còn bất khả thi vì đã chồng chéo với QĐ 162/QĐ-UBND của tỉnh Hải Dương ra trước đó, còn ở chỗ Công ty Thế Anh không có vùng nước thì không thể kinh doanh cầu cảng được. Lẽ ra những sai sót của QĐ 4778 cho phép thực hiện dự án của Công ty Thế Anh phải được sửa chữa thì kết luận của tỉnh Hải Dương lại tìm đến giải pháp thay đổi lại những QĐ hợp lý và đang được thực hiện có hiệu quả là QĐ 162/QĐ-UBND và QĐ 211 của Cục Đường sông Việt Nam. Sau đây là ý kiến của một số cá nhân có trách nhiệm liên quan tới việc khẳng định tính pháp lý của CTNĐ Phú Thái:

  • Ông Phạm Minh Nghĩa, Phó cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam: Quyết định 211 hoàn toàn dựa trên Luật Giao thông đường thủy nội địa. Theo QĐ số 211/QĐ-CĐS của Cục Đường sông Việt Nam ngày 7-4-2008 công bố, CTNĐ Phú Thái, ông Chúc được sử dụng diện tích mặt nước dọc theo sông Kinh Môn chiều dài 250m làm chỗ neo chờ xếp dỡ hàng và vùng nước chờ neo đậu tàu dài 300m. Việc cấp vùng nước phải căn cứ vào tính chất hoạt động của cảng, vào các công trình thủy khác. Vì vậy không phải lúc nào cũng cấp đất tới đâu, vùng nước tới đó. Hơn nữa, không có quy định nào trong Luật Giao thông đường thủy nội địa bắt buộc điều này.

  • Ông Vũ Cao Khải, Giám đốc Đoạn quản lý Đường thủy nội địa số 7: Đoạn Quản lý DTNĐ số 7 đã khảo sát vùng nước từ cầu An Thái xuống hạ lưu, trên cơ sở QĐ 162 của tỉnh Hải Dương, đã cấp vùng nước cảng dài 250m thuộc ven bờ sông của ông Đặng Đức Chúc. Có hai vùng nước chờ có thể cấp cho cảng hoạt động được là vùng nước đối diện với cảng và vùng hạ lưu tiếp theo. Nhưng vì bên bờ trái sông Kim Môn có hệ thống công trình thủy lợi nên không thể dùng được, còn vùng nước tiếp theo về phía hạ lưu, sát bờ bên phải, ra tới 25m không thuộc luồng giao thông trên sông nên đã được cấp cho CTNĐ Phú Thái hoạt động. Điều này hoàn toàn hợp lý và không vi phạm vào Luật Đê điều.

  • Ông Trịnh Quốc Khánh, Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 2: Hồ sơ xin cấp phép hoạt động CTNĐ Phú Thái hoàn toàn đầy đủ theo luật và theo Quyết định 07 của Bộ Giao thông vận tải. Hiện thường xuyên cảng Phú Thái được kiểm tra và khẳng định rằng cảng đang hoạt động rất ổn định, thực hiện đầy đủ các quy định của luật pháp.

Phản ánh những chứng cứ pháp lý trên đây, Báo CCB Việt Nam mong rằng chính quyền tỉnh Hải Dương xem xét lại những quyết định khiến dư luận nhân dân đang rất bất bình, để ra những quyết sách hợp lý, hợp tình, đặc biệt trong tình hình tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, tránh gây mất ổn định ở địa phương.

DƯƠNG SƠN