Diễn tiến vụ việc
Sau khi bà Nguyễn Thị Đính làm đơn xin từ chức vì lý do sức khỏe. Ngày 22/5/2013 Hội Đồng quản trị CTy Long Đức bầu bà Xuyên giữ chức danh CTHĐQT là người đại diện Pháp luật, tại Đại hội cổ đông, theo đúng quy định của Luật DN và được Phòng đăng ký KD của Sở KHĐT Đắk Nông cấp Giấy ĐKKD thay đổi lần 1 Số: 6044114436 do bà Thái Thị Xuyên người đại diện trước pháp luật với chức danh CTHĐQT.
Ngày 31/5/2013 Công ty Long Đức đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng Bệnh viện.
Ngày 05/6/2013, với tư cách CTHĐQT, bà Xuyên giao cho bà Đính (lúc này bà Đính với chức danh Phó CTHĐQT ) tạm giữ con dấu, khi nào Công ty có nhân viên Văn thư thì bà Đính sẽ giao cho Văn thư cất giữ. Biên bản đã được hai bên giao, nhận và các thành viên HĐQT cùng ký tên.
Kể từ khi được giao giữ con dấu của Cty, bà Đính đã bất hợp tác với Công Ty. HĐQT đã gửi giấy triệu tập nhiều lần nhưng bà Đính vẫn không đến Công ty làm việc. Việc chiếm giữ con dấu đã gây trở ngoại cho các giao dịch của Công với các đối tác.Vì vậy ngày 13/6/2013 Công ty đã tiến hành lập Hội đồng mở két sắt gồm 8 người ( khi không có mặt Bà Đính) sau khi mở hội đồng đã kiểm tra nhưng không có con dấu, và thấy trong két chỉ còn có 20.000VND. Trong khi theo sổ sách thì, đáng lẽ trong két phải còn 850 triệu VND. . Buộc Cty Long Đức phải đề nghị cơ quan Công an can thiệp,thu hồi con dấu .
Ngày 27/12/2013 Thanh tra Tinh Đắk Nông thành lập Đoàn xác minh số: 2229 xác minh các nội dung liên quan đến thủ tục đăng ký kinh doanh, việc chấp hành các quy định của luật doanh nghiệp, pháp luật về kế toán quản lý thuế của cty Long Đức. Đến ngày 18/6/2014 Cục thuế Huyện Đắk Mil đã gửi Thông báo Số: 128/CCT-QLN tới Công ty Long Đức về việc “ngăn chặn tẩu tán tài sản của bà Nguyễn Thị Đính do nợ thuế”?.
Ngày 29/6/2014 CA Tỉnh Đắk Nông có thông báo số: 166/TB-PC64 gửi tới Công ty Long đức con dấu cũ không còn giá trị sử dụng; và ngày 11/8/2014 cấp con Dấu mới cho Cty Long Đức.

Chuyện...như đùa
“Chuyện như đùa” đã xảy ra, theo Thông báo 348/TB-ĐKKD của Sở KHĐT, thì ngày 24/9/2013, bà Đính với tư cách là “ CTHĐQT Công ty Long Đức” ra thông báo với Sở này: chấm dứt chức danh Chủ Tịch HĐQT của bà Xuyên(!?!), phần tiêu đề ghi Công ty Cp. Long Đức nhưng lại đóng con dấu của Doanh nghiệp Tư nhân Nhân Đính, do bà Đính làm giám đốc???. HĐQT đương nhiệm đã gửi khiếu nại và Thông báo 348 đến UBND Tỉnh Đắk Nông và Sở KHĐT Tỉnh Đắk Nông...
“Một điều lạ hơn, thật nực cười” nữa cũng đã xảy ra: Ngày 01/10/2013 Trưởng phòng ĐKKD Hồ Kỉnh đã ra Quyết định số: 370 QĐ/ĐKKD hủy bỏ Giấy ĐKKD lần thứ 2 do Bà Thái Thị Xuyên là người đại diện trước pháp luật, để khôi phục giấy ĐKKD lần 1 do bà Nguyễn Thị Đính là người đại diện trước pháp luật(?).
Ngày 5/11/2014, tại cuộc họp với Ban lãnh đạo của Cty Long Đức, gồm bà Xuyên-CT HĐQT, bà Lan PCT(bà Lan còn được bà Phan Thị Ngọc Thơ ủy quyền họp thay, vì bận). Tại cuộc họp này, ông Hồ Kỉnh hùng hồn khẳng định: “… Công ty Long Đức có sai phạm nên thu hồi Giấy ĐKKD”. Lý do ông Kỉnh đưa ra là: “bà Xuyên không phải là cổ đông sáng lập; vì rằng bà Xuyên nộp tiền cổ đông sau thời hạn 3 năm, trái quy định của Luật DN. Ông Kỉnh nói, nếu không chứng minh được bà Xuyên là “cổ đông sáng lập” thì bà Xuyên không đủ tư cách làm Chủ tịch HĐQT, khi đó phải họp đại hội cổ đông bầu lại CT HĐQT”. Ông Kỉnh tuyên bố điều này với thái độ đầy tự mãn. Tuy nhiên, ngay sau đó phía Cty Long Đức đã ra Ngân hàng lấy xác nhận: Khi bà Xuyên đóng tiền cổ đông còn trước 17 ngày nữa mới đủ 36 tháng, kể từ khi Cty được phép hoạt động. Nghĩa là theo điều khỏan ông Kỉnh trích dẫn theo Luật DN 2005 hoàn toàn thiếu chính xác!

Về vấn đề này, theo Kết luận 395/KL-UBND của UBND tỉnh Đắk Nông do Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ngọc Lệ ký, khẳng định :
-Hồ sơ đăng ký thành lập mới và đăng ký thay đổi lần 1 tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Long Đức đầy đủ, đúng quy định tại điều 15 NĐ 88/2006 ngày 28/6/2006 của Chính phủ (CP)về đăng ký kinh doanh.

  • Hồ sơ ĐKKD thay đổi lần 2 thay đổi nội dung doanh nghiệp về người đại diện theo pháp luật và thay đổi tỷ lệ vốn góp của Công ty Long Đức thực hiện đầy đủ đúng quy định tại Điều 38 NĐ 43/2010 của CP ngày 15/4/2010 về đăng ký DN, Điều 15 TT số 01/2013/TT –BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ KHĐT hướng dẫn về đăng ký DN. Phòng ĐKKD cấp giấy CN ĐKKD thay đổ nội dung doanh nghiệp lần 2 ngày 23/5/2013 cho Công Ty Cp. Long Đức thực hiện theo đúng quy định. Tuy nhiên, trên GCN ĐKKD thay đổi nội dung doanh nghiệp còn in sai thay đổi lần 1 nhưng Phòng ĐKKD không đính chính điều chỉnh.
  • Cty CP Long Đức đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật, bầu bà Thái Thị Xuyên thay bà Nguyễn Thị Đính làm người đại diện theo pháp luật là đúng quy định. Phòng ĐKKD xác định cuộc họp bầu bà Thái Thị Xuyên giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty “chưa tuân thủ đúng quy định tại khoản 1, điều 111 Luật doanh nghiệp 2005” với lý do bà Xuyên chưa được các cổ đông bầu vào thành viên HĐQT là chưa chính xác.
  • Phòng ĐKKD áp dụng điều 60 NĐ 43/2010 của CP, Điều 38 TT01/2013/TT-BKHĐT để xử lý hủy bỏ nội dung đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Cty CP Long Đức là không phù hợp. Từ đó dẫn đến việc phòng ĐKKD ban hành QĐ 370/QĐĐKKD ngày 01/10/2013 là không chặt chẽ, không chính xác. Nội dung kiến nghị của Cổ đông Công ty Cổ phần Long Đức nêu “nội dung QĐ 370 chưa đúng pháp luật” là có cơ sở.
  • Nội dung CV 1503/SKHĐT ngày 21/8/2013 hướng dẫn Cty CP Long Đức về việc bầu Chủ tịch HĐQT là người có số cổ phần lớn nhất chưa đúng với Luật Doanh nghiệp 2005 quy định tại Điều 110, 111 về Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần.

Trưởng phòng Hồ Kỉnh đã “góp sức” làm sai
Có thể nói, những mâu thuẫn nêu trên do bà Đính cố tình gây nên trong thời gian qua, dù rất nhiều lần CT HĐQT và các cổ đông trong Cty đã mời bà tới thương lượng, hòa giải với tinh thần xây dựng, nhưng bà Đính vẫn không hợp tác. Bà Đính còn lợi dụng việc giữ con dấu cũ (trong thời gian chưa bị Công an thu hồi), mạo danh Cty Cổ phần Long Đức tiến hành ký kết các Hợp đồng kinh tế trái pháp luật với một số đối tác như Cty liên danh Nam Hiếu-An Phú... Bà Đính còn ngang nhiên xây dựng trái phép trên khuôn viên DA một “văn phòng” để giao dịch với các “đối tác”; ký hợp đồng cho một số người thuê đất trong DA để canh tác, làm văn phòng giao dịch để thu lợi riêng, gây mất ổn định an ninh trật tự trong khu vực. Bà Đính còn viết đơn thư gửi tới các cấp chính quyền nói xấu, thông tin sai lệch về cá nhân bà Xuyên và Cty Long Đức gây bất bình trong nội bộ của Cty, làm cho các đối tác hiểu sai vể Cty Long Đức, gây cho Cty nhiều thiệt hại. Câu hỏi là: Ai đã “làm quân sư” cho bà Đính tropng chuyện này? Nhiều thành viên và lãnh đạo Cty Long Đức cho rằng đấy là ông Hồ Kỉnh.
Ông Hồ Kỉnh là Trưởng phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở KHĐT Tỉnh Đắk Nông, nhưng trong suốt thời gian qua, bằng các Công văn, đã “tham mưu” cho Sở KHĐT Tỉnh Đắk Nông những thông tin thiếu chính xác, khiến Cty Long Đức gặp nhiều khó khăn trong hoạt động. Mặc dù Ban lãnh đạo Cty đã có Công văn, Đơn kiến nghị gửi trực tiếp nhưng không những không được ông giải quyết thấu tình đạt lý, mà ông còn cấu kết với bà Đính bằng các biện pháp nghiệp vụ (như đã trích dẫn trên) ngăn cản sự ổn định và phát triển của Cty Long Đức.
Những hành vi trên của trưởng phòng Kỉnh, khiến người quan tâm đặt câu hỏi: Hình như ông Kỉnh đang có hành động ngược chiều với ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Đắc Nông? Chức trách nhiệm vụ của ông Kỉnh là gì? Sao ông lại cố tình làm trái quy định của tỉnh và của pháp luật. Trong khi Đắc Nông-một tỉnh mới được thành lập không lâu rất cần môi trường ổn định để phát triển, nhất là lĩnh vực đầu tư. Lẽ nào Lãnh đạo tỉnh Đắc Nông lại để cho một bệnh viện chưa xây dựng mà “đã có nhiều bệnh” như thế?./.**SĨ BÌNH-QUỐC ĐÔNG
**