**Thanh Khê (Nghệ An): ** **Cùng hội đồng mục vụ ký kết chương trình phối hợp công tác ** Hội CCB xã Thanh Khê (Nghệ An) với hội đồng mục vụ giáo xứ Mô Vĩnh vừa ký chương trình phối hợp hoạt động: Tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng dân cư quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, chính sách đại đoàn kết dân tộc, vận động hội viên CCB và bà con giáo dân địa phương thực hiện các quy định về bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội và tham gia tích cực chương trình kinh tế xã hội địa phương, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.

**Hoàng Kim Thất **

**Vĩnh Phúc: Một hội cơ sở tổ chức lao động gây quỹ **

UBND xã yên Bình, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng trụ sở mới. Hội CCB ở đây đã nhận đào 116m3 đất nền móng, với 215 hội viên tham gia, thu về cho quỹ hội 5.220.000 đồng. Số tiền ngày Hội đã cho 3 hội viên vay để có vốn nuôi gà công nghiệp.

**Ngô Mai An **

**Quảng Bình: Tặng nhà CCB khó khăn **

Thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” do Hội Chữ thập đỏ phát động, năm 2009, cán bộ, hội viên toàn tỉnh quyên góp được 88 triệu đồng, hỗ trợ giúp đỡ làm nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho 5 gia đình CCB. Nhà “Nghĩa tình đồng đội” xây dựng với phương châm “Hội CCB hỗ trợ, gia đình tự lực, vận động các tổ chức đoàn thể ở địa phương cùng bà con dòng họ giúp đỡ”.

Nguyễn Xuân Thiết