Thực hiện Nghị quyết, trong năm 2012, Bộ Công an, Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt công tác phối hợp và chỉ đạo thực hiện tới các cơ sở của mình làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền giáo dục , vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, cảnh giác và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ với hàng trăm nghìn cuộc vận động tập trung, hàng triệu lượt người tham gia. Các đơn vị, tổ chức cơ sở trong cả nước đã phối hợp vận động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm; phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội; phát hiện, tố giác tội phạm; quản lý và cảm hóa người phạm tội tại gia đình và cộng đồng, điển hình như các tỉnh Bắc Kạn, Bà Rịa-Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh…Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” thường xuyên được gắn kết với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và các phong tròa cách mạng khác; nhiều mô hình, điển hình trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được xây dựng và phát huy tác dụng. Đến tháng 12-2012, theo báo cáo của 50 tỉnh, thành phố đã có 54.000 khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”, hơn 12 triệu hộ đạt “Gia đình văn hóa”. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, có hiệu quả được xây dựng, phát triển nhân rộng trên tất cả các địa bàn, lĩnh vực đời sống xã hội như mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ và tự hòa giải”, “Xã phường không có ma túy”, “Gia đình, dòng họ không có người nghiện ma túy”, “Vây chặt, bắt gọn”, CLB “Phụ nữ xa quê”…điển hình như các tỉnh Bắc Ninh, Quảng Bình, TP Cần Thơ, TP Hải Phòng…Thông qua thực hiện Nghị quyết liên tịch, lực lượng Công an nhân dân, MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp đã tăng cường sự đoàn kết thống nhất; nâng cao chất lượng cũng như hiệu quả hoạt động, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trên cả nước ngày càng vững mạnh, thực sự là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của nhân dân. Tại buổi giao ban, những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Nghị quyết liên tịch cũng đã được các đại biểu hai bên bàn thảo để cùng thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ chính trị của mình cũng như thực hiện Nghị quyết liên tịch và một Chương trình phối hợp hoạt động giữa hai bên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” đã được ký kết để đưa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn trong thời gian tới, phát huy sức mạnh, tiềm lực to lớn của toàn dân trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Quốc Huy