33 năm gắn bó mật thiết với nghề giao và nhận tiền, quả thực không phải ai cũng làm được và làm tốt, nếu chỉ sơ tâm lơ là mất cảnh giác hoặc bị sức hút nóng của đồng tiền lạnh, lúc nghĩ ra đã quá muộn. Song CCB Nguyễn Thị Tính luôn xác định rõ “tiền một bên và ta một bên”. Trụ vững vàng qua 6 đời giám đốc, đơn vị vẫn tin tưởng tuyệt đối để Nguyễn Thị Tính làm thủ quỹ cho đến bây giờ.

Hai năm 2003 và 2008, Nguyễn Thị Tính hai lần đi dự “Hội thi cán bộ kiểm ngân giỏi” của tỉnh Bắc Giang, chị đều giành giải ba. Tính ra 5 năm cuối của 33 năm làm thủ quỹ, Nguyễn Thị Tính đã trả cho khách hàng hàng trăm triệu tiền thừa; chỉ tính riêng năm 2009 chị đã trả tiền thừa cho khách 13.250.000đ.

Trần Lê