Một lão thành cách mạng chân chính, người Anh Cả của QĐND Việt Nam và là Chủ tịch danh dự của Hội CCB Việt Nam từ khóa I đến nay.

Suốt 24 năm qua, kể từ khi thành lập Hội CCB Việt Nam (6-12-1989), Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn là điểm tựa tinh thần cho cán bộ, hội viên cả nước. CCB cả nước luôn nhắc nhau về những lời giáo huấn chân tình của Đại tướng là: Phải “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phải phấn đấu “Cựu mà không cũ” để xứng đáng với tám chữ vàng mà T.Ư Đảng trao tặng: “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”.

Vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các thế hệ CCB Việt Nam luôn khắc sâu hình ảnh của một vị tướng đức sáng tài cao. Nguyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, xây dựng Hội CCB Việt Nam trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, văn minh và giàu mạnh.