Ông nói: Với đặc điểm chính trị, quân sự phức tạp, sự đa dạng về văn hóa, tôn giáo, trình độ phát triển kinh tế và xã hội, vị trí chiến lược quan trọng cũng như sự phát triển năng động và hội nhập mạnh mẽ trong khu vực, chúng ta đang phải đối mặt với những thách thức an ninh phi truyền thống và xuyên quốc gia không nhỏ, trong đó phải kể đến nguy cơ khủng bố từ các nhóm cực đoan khu vực câu kết với các phần tử khủng bố quốc tế, thiên tai, bệnh dịch, tác động của biến đổi khí hậu ngày càng sâu sắc, những thách thức trong đảm bảo an ninh đường biển, bên cạnh đó là vấn đề an ninh lương thực và an ninh năng lượng. Chúng ta nhận thức sâu sắc rằng, những đe dọa đó không còn là vấn đề của một quốc gia, dân tộc vì không một quốc gia nào đơn phương giải quyết được. Chúng ta chỉ có thể đối phó hiệu quả bằng sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ với nhau.

Thế mà có ai ngờ, Thượng tướng lại ra đi mãi mãi vì một căn bệnh hiểm nghèo vào lúc 16 giờ 50 phút ngày 13-11-2010 (tức ngày 8-10 năm Canh Dần), để lại niềm thương tiếc khôn nguôi trong lòng người thân, đồng chí, đồng đội. Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên sinh năm 1951 tại huyện Cẩm Khê, Phú Thọ, nơi đất Tổ, cội nguồn của dòng giống con Lạc cháu Hồng. Đồng chí nhanh chóng trưởng thành trong trường học quân đội. Từ một chiên sĩ đặc công, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 48 (Sư đoàn 390), Sư đoàn trưởng Sư đoàn 390 và 312, Tư lệnh Quân đoàn 1; trở thành Ủy viên T.Ư Đảng, Tư lệnh Quân khu 1, Quân khu 2, Quân khu 5, Phó tổng tham mưu trưởng. Từ tháng 8-2006, đồng chí giữ chức Tổng tham mưu trưởng, Thú trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự T.Ư. Chủ trì một cơ quan quân sự trọng yếu của Đảng, đồng chí tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu có đức có tài, luôn quán triệt sâu sắc quan điểm tư tưởng quân sự của Đảng, nắm vững mục tiêu, yêu cầu xây dựng LLVTND trong thời kỳ mới, có đủ khả năng tư duy chiến lược, phân tích, tổng hợp đánh giá và dự báo tình hình; cùng cơ quan tích cực nghiên cứu, hướng dẫn, triển khai, kiểm tra, đôn đốc, hoàn thành tốt chức năng tham mưu chỉ huy quân sự và quản lý nhà nước về quốc phòng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên được biết đến như một tài năng quân sự nhiều triển vọng có thể có những đóng góp quý báu về xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Dịp kỷ niệm 66 năm ngày thành lập QĐND và ngày hội quốc phòng toàn dân đang đến gần mà sao Thượng tướng nỡ vội ra đi để lại bao dự định to lớn chưa kịp thực hiện. Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên đã về cùng những người tiền nhiệm nhưng tài năng, đức độ của ông còn sống mãi với quân đội, với nhân dân.

Tô Kiều Thẩm