Tổng công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) là tổng công ty đầu tiên thực hiện thí điểm cổ phần hóa (CPH) toàn tổng công ty theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá, trong quá trình thực hiện CPH, Bộ Xây dựng, Tổng công ty có nhiều cố gắng và đạt được kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên còn một số thiếu sót, sai phạm cần chấn chỉnh, khắc phục.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính có quyết định thu hồi ngay trong tháng 8-2009 các khoản: Thặng dư bán cổ phần lần đầu (810.765.319.080 đồng); vốn Nhà nước còn tại doanh nghiệp (6.756.441.103 đồng); vốn Nhà nước tăng thêm từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến khi chuyển thành Tổng công ty cổ phần (73.433.812.185 đồng); Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 chưa nộp (3.908.686.811 đồng); giá trị quyền sử dụng của 513,4m2 đất tại số 53 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội (3.388.440.000 đồng).

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND TP Hà Nội và các cơ quan liên quan đề xuất biện pháp xử lý lên Thủ tướng Chính phủ trong quý III-2009 đối với các khoản như: tiền lãi do sử dụng các khoản tiền chưa nộp; giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích do Vinaconex xây dựng vi phạm quy hoạch; giá trị quyền phát triển dự án Khu đô thị Bắc An Khánh; giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất được giao thực hiện dự án Khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính và giá trị tài sản tầng 1 các chung cư cao tầng khi xác định giá trị doanh nghiệp để CPH...

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, căn cứ Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16-11-2004 rà soát lại danh sách các nhà đầu tư chiến lược, trường hợp không đủ điều kiện thì có quyết định hủy bỏ. Đồng thời, chỉ đạo Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex JSC) yêu cầu nộp lại khoản giá trị ưu đãi tương ứng.

Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm đôn đốc các bộ, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

(Theo Báo điện tử ĐCSVN)