Hội CCB tỉnh Đồng Tháp
Tích cực triển khai có hiệu quả Kế hoạch 196/KH-CCB
Ngay sau khi T.Ư Hội CCB Việt Nam ban hành kế hoạch số 196/KH-CCB về việc “Tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ”, Thường trực Hội CCB tỉnh Đồng Tháp đã có kế hoạch triển khai tới các cấp Hội trong tỉnh.
Ngoài việc tuyên truyền trong CCB, CQN quán triệt các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của TƯ và địa phương, các cấp hội rất coi trọng việc vận động hội viên CCB, CQN tích cực tham gia tìm hiểu, phát hiện và cung cấp thông tin mộ liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ. Sau khi được cung cấp thông tin, Hội CCB huyện, cơ sở phối hợp với cơ quan quân sự cùng cấp tham mưu cho UBND xác minh, kết luận các thông tin đó. Hội các cấp phân công một đồng chí Phó chủ tịch theo dõi, điều hành chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện công tác “Tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt, mộ liệt sĩ”. Đồng chí Đỗ Đông Hoàng, cán bộ tỉnh hội Đồng Tháp cho biết, đến nay hơn 80% số cơ sở Hội trong tỉnh đã nắm được nội dung và đang từng bước triển khai kế hoạch 196.
Việc cung cấp thông tin hài cốt, mộ liệt sĩ đã được Hội CCB tỉnh Đồng Tháp chú trọng từ nhiều năm nay và đã thu được một số kết quả. Năm 2013, Hội viên CCB và CQN đã gửi đến Ban chỉ huy Quân sự huyện, thị, thành phố 11 phiếu cung cấp thông tin liệt sĩ, Năm 2014, thực hiện phối hợp với công tác rà soát chế độ với người có công, tổ rà soát đã lập được 3 phiếu cung cấp thông tin gồm 1 mộ tập thể liệt sĩ tại Kinh Cũ (Rộc Tiền) xã Thường Phước, huyện Hồng Ngự; 1 mộ liệt sĩ ở ấp 2, xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười; 1 mộ liệt sĩ ở ấp Tân An, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành. Các thông tin trên đã được Hội CCB tỉnh và hai huyện chuyển tới Bộ Chỉ huy QS tỉnh và Ban chỉ huy QS hai huyện, hiện đang được các cơ quan chức năng tiến hành xác minh, quy tập.
Đánh giá công tác cung cấp thông tin về hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Trưởng ban TC-CS tỉnh Hội Đồng Tháp khẳng định: Việc cung cấp thông tin mộ liệt sĩ đã được triển khai sâu rộng đến cán bộ, công chức, Hội viên CCB và nhân dân trên địa bàn tỉnh trong đó, CCB là lực lượng nòng cốt. Kết quả trong những năm qua, đã cung cấp nhiều thông tin về mộ liệt sĩ đến Ban chỉ huy quân sự huyện, thị, thành phố, đội K91 trực tiếp làm công tác quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện tốt công tác này.
Q.V