Linh cữu đồng chí Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên, Ủy viên Trung ương Ðảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, ngày 17-11-2010 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu vào hồi 13 giờ 30 phút cùng ngày. Lễ an táng đồng chí Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.