Gia đình tôi có nhà và đất thổ cư ở quê hương, tại thôn Nhân Lý, xã Thanh Lâm (nay là thôn Nhân Đào, thị trấn Nam Sách), huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Năm 1960, ông Phạm Văn Tố, nguyên là Phó chủ nhiệm HTX nông nghiệp ở thôn Nhân Lý được chính quyền xã phân công đến vận động gia đình tôi đổi đất thổ cư để lấp sông, làm đường qua sông Si sang đồng Rào. Theo thoả thuận, HTX đã giao trả gia đình tôi một mảnh đất 9 thước (khoảng 200m2) ở khu Ao Khoai, thị trấn Nam Sách. Việc này đúng theo Khoản 2, Điều 16 của Luật Đất đai năm 1987 quy định. Thỏa thuận về việc đổi đất đã được ông Phạm Văn Tố cùng nhiều cán bộ, đảng viên và UBND thị trấn Nam Sách xác nhận tại Công văn số 255/2005/CV-UBND, ngày 16-8-2005 về việc trả lời đơn thư công dân.

Trong thời gian này, tôi đi bộ đội, sau đó, lại chuyển ngành về làm việc tại Quảng Ninh. Năm 1982, mẹ tôi là cụ Viễn, bị ốm chết, nên nhà cửa và đất đai tôi phải uỷ quyền cho ông Phạm Văn Tín, chú họ quản lý. Trong thời gian quản lý mảnh đất ở Ao Khoai, ông Tín đã thay tôi thực hiện đầy đủ thuế với địa phương. Gia đình tôi đã sử dụng hợp pháp, liên tục mảnh đất 200m2 ở Ao Khoai trên 30 năm, không tranh chấp với ai. Theo điều 50 của Luật Đất đai năm 2003, thì mảnh đất của gia đình tôi đã đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Năm 1993, UBND tỉnh Hải Hưng ban hành Quyết định số 721-QĐ/UB ngày 17-9-1992 về việc “Ban hành bản quy định làm điểm việc giao quyền sử dụng đất lâu dài cho hộ nông dân”. Nội dung của quyết định này ghi rõ: “Đất thổ cư, đất vườn thừa, ao trong vườn, đất đồi rừng, đã giao cho nông dân sử dụng hợp pháp sẽ được tiếp tục sử dụng”. Nhưng ông Nguyễn Hữu Sơn lúc đó là Chủ tịch UBND thị trấn Nam Sách cùng em trai mình là Nguyễn Xuân Mật, cán bộ địa chính xã đã cố tình làm sai quyết định của cấp trên, “làm ảo thuật”, biến mảnh đất của gia đình tôi thành đất phần trăm rau xanh để thu hồi. Việc thu hồi đất không có quyết định của cấp có thẩm quyền, không đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật. Năm 1997, anh em hai ông Sơn và Mật còn cố tình làm sai Quyết định 585/QĐ-ĐĐ của UBND tỉnh Hải Hưng, tự ban hành Giấy chứng nhận số 08/CN-NĐ, ngày 10-3-1997, bán mảnh đất của gia đình tôi cho bà Nguyễn Thị Thơm, đối tượng không đủ điều kiện và không có danh sách, được cấp đất giãn dân, nhằm thu lợi bất chính. Để biện minh cho việc làm sai trái này, trong Công văn số 255/2005/CV- UBND ngày 16-8-2005 của UBND thị trấn Nam Sách, viện dẫn Khoản 2, Điều 10 của Luật Đất đai năm 2003: “Nhà nước không thừa nhận đòi lại đất đã giao theo qui định của Nhà nước, cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai…”. Nhưng theo Điều 4, Nghị định 181/2004-NĐ-CP ngày 29-10-2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai, thì mảnh đất của tôi không thuộc đối tượng theo Điều 10 của Luật Đất đai. Việc làm của hai anh em ông Sơn - Mật là cố ý làm sai những qui định của pháp luật để trục lợi và cũng theo Luật Đất đai, việc thu hồi và bán đất không thuộc thẩm quyền của UBND thị trấn Nam Sách.

Tôi đã làm nhiều đơn gửi UBND huyện Nam Sách để tố cáo những việc làm sai trái của hai anh em ông Sơn - Mật. Nhưng căn cứ vào bản kết luận không trung thực số 15/KN-TTr của Thanh tra huyện, UBND huyện Nam Sách đã ban hành Quyết định số 3354/QĐ-UBND, bác nội dung khiếu nại của tôi. Vì vậy từ năm 2005 đến nay, tôi đã có nhiều đơn khiếu nại gửi UBND tỉnh Hải Dương. Ngày 27-4-2011, UBND tỉnh Hải Dương có Thông báo số 184/TB-UBND, cho biết đơn khiếu nại của tôi đủ điều kiện thụ lý để giải quyết. Sau đó, ngày 9-8-2011, UBND tỉnh Hải Dương đã có Thông báo số 419/TB-UBND, chỉ đạo UBND huyện Nam Sách giải quyết lại vụ việc của tôi theo đúng trình tự, qui định của pháp luật. Nhưng đến nay sau nhiều tháng đã trôi qua, không hiểu vì lý do gì, những việc làm vi phạm pháp luật của anh em hai ông Sơn - Mật, vẫn chưa được làm sáng tỏ; quyền lợi hợp pháp của gia đình tôi vẫn chưa được giải quyết.

Tôi rất mong được Ban biên tập Báo quan tâm, giúp đỡ, phản ánh vấn đề này tới UBND tỉnh Hải Dương và các cơ quan chức năng, xử lý nghiêm minh những việc làm sai trái của hai anh em ông Sơn - Mật, góp phần giữ vững kỷ cương, phép nước.

PVT