Hằng năm, nhất là vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, Hội CCB phối hợp với Công đoàn cơ sở và Đoàn TN nói chuyện về truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng, quân đội và nhân dân với các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng như kể chuyện chiến đấu, kể về những gương người tốt, việc tốt, người thật, việc thật; tổ chức tọa đàm, nghe thanh niên nói và nói với thanh niên; giao lưu văn nghệ, thể dục, thể thao, hành quân về nguồn; giao lưu trò chuyện giữa các thế hệ thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn “Ông - bà - cháu”. Đặc biệt “3 đoàn thể” thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, chăm sóc, phụng dưỡng người có công với cách mạng, thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.
Thông qua các hoạt động đó, CCB kịp thời lồng ghép quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, thông tin về tình hình kinh tế - xã hội; củng cố niềm tin, bản lĩnh chính trị cho thanh niên vào sự nghiệp đổi mới, vào sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao ý thức cảnh giác, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chính sách của T.Ư, địa phương có liên quan; nhất là tích cực thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và học tập các Nghị quyết của Đảng.
Từ những hoạt động nêu trên, có thể nói trong những năm qua, các cấp Hội CCB ở Bình Thuận đã phát huy cao bản lĩnh, tinh thần gương mẫu và vai trò nòng cốt của Hội trong quá trình tổ chức hoạt động, giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, ý thức pháp luật và đạo đức, lối sống cho thế hệ ở địa phương. Việc tăng cường phối hợp công tác giữa ba tổ chức đã góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua nói chung, cổ vũ cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức thực hiện tốt phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; “Bốn đồng hành” với thanh niên lập thân, lập nghiệp; xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành - sáng tạo - tận tụy - gương mẫu” và nhất là càng phát huy cao bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, để xây dựng Hội CCB trong sạch vững mạnh.
Bài và ảnh: HOÀNG SINH