Ban kiểm tra các cấp Hội cũng đã kiểm tra 57 tổ chức Hội cấp dưới về chất lượng công tác kiểm tra, giám sát có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, đã uốn nắn, chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế trong chỉ đạo tổ chức triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Chương trình, kế hoạch công tác Hội; thẩm tra, xác minh báo cáo BCH xem xét, quyết định xử lý kỷ luật 1 hội viên, xử lý đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình, đúng người, đúng lỗi phạm, đúng thẩm quyền; tỉ lệ kỷ luật hội viên năm 2013 giảm 87,5% so với năm 2012. Việc làm trên đã góp phần ngăn chặn kịp thời những biểu hiện sai phạm, yếu kém, lệch lạc trong cán bộ, hội viên.
Các cấp Hội thuộc Tỉnh hội cũng phối hợp với cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp tiến hành 557 cuộc kiểm tra về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện chế độ chính sách đối với CCB và cùng với Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh, Phòng giao dịch ngân hàng CSXH huyện, tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện uỷ thác vay vốn ưu đãi ngân hàng CSXH tại 11 Huyện, Thị, Thành hội, 120 Hội cơ sở, 461 tổ TK và VV và trên hàng nghìn lượt hộ vay, đảm bảo yêu cầu, nâng cao chất lượng tín dụng. Cùng với việc đó, Ban kiểm tra các cấp đã tham mưu cho BCH giải quyết kịp thời 26 đơn khiếu nại, 4 đơn tố cáo, quá trình xem xét giải quyết có tình, có lý, đúng quy trình, đúng thẩm quyền, làm rõ đúng sai, bảo vệ cái đúng, phê phán nhận thức và việc làm sai trái của cá nhân, góp phần ổn định tình hình ở cơ sở.
Kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2013 đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác Hội, số tổ chức Hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc tăng 8% so với năm trước, giúp cho tổ chức Hội phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đánh giá đúng mặt làm được và chưa làm được về thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội và công tác xây dựng Hội, giáo dục, rèn luyện hội viên phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Hội, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh.
Bài và ảnh: THÚY NGA