CCB Trần Văn Thanh là Phó chủ tịch UBND xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (ảnh). Khi địa phương mở đường theo chương trình xây dựng nông thôn mới đi qua đất của gia đình anh, mặc dù cuộc sống gia đình chưa giàu có, nhưng anh bàn với vợ hiến 1.654m2 đất, cùng số cây trên diện tích đó phải chặt đi gồm bạch đàn, cọ, tre, mai… trị giá lên tới gần 30 triệu đồng, mà không hề đòi hỏi đền bù một đồng nào. Noi gương CCB Phó chủ tịch xã Trần Văn Thanh, 93 hộ dân của xã đã chặt hàng chục nghìn cây các loại và hiến 13.800 m2 đất để huyện làm đường, tạo điều kiện để địa phương xây dựng thêm những công trình nông thôn mới tươi đẹp theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.
CCB Trần Văn Thanh thực sự là tấm gương tiêu biểu, được UBND tỉnh Phú Thọ tặng bằng khen.
Bài và ảnh:
ĐÀO VĂN KIM