Anh bàn với vợ xây dựng chuồng trại nuôi lợn nái, lợn thịt. Bước đầu nuôi một con lợn nái, rồi tăng lên 3-4 con, lúc cao điểm nuôi 8 con lợn nái và 60-70 con lợn thịt. Thế thôi mà mỗi năm anh thu lãi từ 50-60 triệu đồng. Từ thành quả đó, gia đình anh xây được nhà 3 tầng với diện tích 180m2 và xây 1 nhà cấp 4 với diện tích 120m2, tổng giá trị gần 500 triệu đồng, đủ tiền cung cấp cho 2 con ăn học trưởng thành.

Nhiều năm liền anh đạt danh hiệu CCB sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện. Năm mới rồi, Đàm Quang Lạng được Hội CCB huyện Quảng Uyên cử đi báo cáo điển hình.

Nông Văn Mậu