Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe công bố quyết định thành lập Hội CCB Liên minh HTX Việt Nam, quyết định thành lập các chi hội trực thuộc, hình thành bộ máy tổ chức và 3 chi hội gồm chi hội khối các ban tham mưu, chi hội khối các đơn vị sự nghiệp và chi hội khối các doanh nghiệp gồm 60 hội viên; BCH gồm 7 đồng chí (ảnh), đồng chí Phan Vĩnh Điển là Chủ tịch Hội; trao huy hiệu CCB Việt Nam cho các hội viên. Các hội viên CCB Liên minh HTX Việt Nam đã cùng thông qua Chương trình hành động của Hội, trong đó nhấn mạnh các nội dung hoạt động chủ yếu là công tác vận động tuyên truyền, hiểu về Hội, gương mẫu và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong cuộc sống và công tác, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; làm tốt công tác xây dựng và phát triển Hội CCB Liên minh HTX Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin và ảnh: LÊ DOÃN CHIÊU