Là loại hình tổ chức mới, đa ngành nghề, cùng mục đích, nên việc vận dụng để tổ chức CLB doanh nhân - chủ trang trại CCB là tất yếu để liên kết, kinh doanh, quảng bá thương hiệu, bao tiêu sản phẩm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các doanh nhân, là điểm hội tụ cho doanh nhân học tập, nâng cao kiến thức kinh doanh, quản lý kinh tế, khoa học trong sản xuất và phòng trừ dịch bệnh. Các doanh nhân CCB trong tỉnh đã phát triển tiềm năng lợi thế ở địa phương với chủ trang trại kinh tế gò đồi, cây công nghiệp chiếm tỷ lệ 50%; kinh tế nuôi trồng thủy sản 30%; các doanh nghiệp vừa và nhỏ, dịch vụ, du lịch 20%.

Dưới sự chỉ đạo của BCH nhiệm kỳ 2010-2015, tin rằng các hoạt động của CLB doanh nhân - chủ trang trại CCB nhất định sẽ thành công và có những bước trưởng thành trong phát triển KTXH, xã hội hóa hoạt động tình nghĩa, tạo niềm tin với Đảng, chính quyền và địa phương.

Nguyễn Đức Thuận