Qua cuộc chiến tranh chống Mỹ xâm lược, ở Thanh Hóa ( số liệu năm 2004), toàn tỉnh có gần 23.000 người là đối tượng điều tra và giám định về nạn nhan chất độc da cam đioxin, hơn 7000 người bị nhiễm trực tiếp,16000 người bị di chứng( trong đó có hơn 300 trẻ em ở thế hệ thứ 3), 1.200 gia đình có bị nhiễm và di chứng từ 2 người trở lên. Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng Thanh Hóa đã bằng mọi biện pháp hữu hiệu sẻ chia với nỗi đau của những nạn nhân chất độc này. Tỉnh đã ủng hộ quỹ từ nănm 2000 đến nay được 3.306 triệu đồng; hỗ trợ làm mới gần 300 nhà tình thương cho các nạn nhân chất độc da cam, cùng với thăm hỏi tặng quà, tạo vốn, cho vay (không lãi suất), tặng xe lăn, khám chữa bệnh…

Công tác Hội