Thế nhưng khó có cơ quan, ban, ngành nào sánh kịp. Trong thang điểm cao nhất là 90 này có thắng, có thua, có so sánh từng phẩy, từng phết. Nếu đạt từ 81 đến 90 điểm là TSVM xuất sắc; từ 71 đến 80 điểm là TSVM tiên tiến; từ 61 đến 70 điểm là TSVM; từ 60 điểm trở xuống là đơn vị yếu. Mỗi cán bộ lên đọc và thuyết trình thang điểm của Hội mình đều được Ban Kiểm tra, Hội bạn phân tích việc làm được, chưa làm được thể hiện qua văn bản, sổ sách và con số sao. Cùng những ý kiến thấu tình đạt lý của mỗi đại biểu khi đóng góp cho Hội bạn được tâm phục khẩu phục chứ không hề đao to búa lớn.

Trong 4 giờ đồng hồ, 4 cơ sở Hội có tới 10 ý kiến tranh luận sôi nổi, được đồng chí Bí thư Đảng bộ xã Hòa Hưng dự và đánh giá cao, cuối cùng cả 4 cơ sở Hội đều đạt TSVM xuất sắc với số điểm là: Hội xã Hòa Bình đạt 89 điểm, Hội xã Hòa Hưng 88,25 điểm, Hội xã Bàu Lâm 87 điểm, Hội xã Tân Lâm 87,25 điểm.

Đây là những con số đẹp mà các Hội đạt được trong một năm phấn đấu. Tuy những số điểm trên còn được Ban Thường vụ và BCH huyện Hội chấm thêm lần nữa. Song đây cũng nói lên rằng: Cái tâm của người lính khi trở lại đời thường đã đóng góp tiếng nói, việc làm của mình cho xã hội là không nhỏ. Nhất là hội CCB xã Hòa Bình dẫn đầu Cụm 3 về mọi mặt với con số sát nút 89 điểm.

Phạm Nguyễn