Thường vụ Hội đã đề ra kế hoạch chỉ đạo cụ thể đến các chi hội, đến từng gia đình hội viên, vận dụng từng điều kiện hoàn cảnh, tự giác thực hiện, nhưng yêu cầu đầu tiên là xây dựng phong trào hiếu học ngay tại mỗi gia đình.

Phải nói rằng không ít số hội viên sau khi hoàn thành nghĩa vụ trong quân đội, trở về địa phương phải lăn lộn với thửa ruộng, mảnh vườn, với chăn nuôi ngành nghề hoặc kinh doanh dịch vụ để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, nuôi con ăn học. Những hội viên về có chế độ, nhưng lại phải lo toan cho vợ con, tuy không đến nỗi chật vật lắm, nhưng cũng phải chăm sóc cây trồng vật nuôi chỉ vì tương lai của con cái; không chỉ lo cho con cái ăn no, mặc đủ mà hầu hết các gia đình hội viên đều tạo mọi điều kiện về vận dụng thời gian cho con học tập, động viên giáo dục con cái nối tiếp truyền thống hiếu học của gia đình và quê hương; luôn quan tâm giáo dục con cái về hướng phấn đấu, về đạo đức, tránh xa lối sống ích kỷ, các TNXH và tích cực lao động để trở thành con ngoan trò giỏi, trở thành những công dân tốt sau này. Nhờ vậy mà nhiều hộ hội viên đã có con thi đỗ vào đại học, có con thành đạt như các hộ hội viên: Nguyễn Xuân Liêm, Nguyễn Văn Thủy, Nguyễn Vặt Đạt, Đào Xuân Trượng, Hà Thanh Tuấn, Phạm Văn Thanh, vũ Văn Thuần, Nguyễn Mạnh Thu, Đỗ Xuân Thủy, Vũ Đăng Phiêm và nhiều hộ khác. Trong đó phải nói đến hộ hội viên Nguyễn Văn Thủy ở Chi hội An Liêm có hai con trai, thì anh đi làm nuôi em học đại học, đồng thời tự học và cũng thi đỗ vào đại học, hội viên Vũ Đăng Phiêm chi hội Thành Khê, con trai lớn và 2 con gái sinh đôi đều học đại học, hiện đều có việc làm.

Cùng với việc phát triển phong trào gia đình hiếu học, Hội CCB xã Thăng Long còn đẩy mạnh công tác xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài ở các chi hội. Phải nói rằng nhiệt tình của hội viên mang tính nhân văn, nghĩa tình, lo cho tương lai của thế hệ sau, có hội viên không có con đi học nữa cũng hăng hái ủng hộ quỹ với ý thức xã hội hóa giáo dục, vì ngày mai của địa phương trong sự nghiệp trồng người. Dù trong hoàn cảnh nào, cán bộ chi hội đến từng gia đình hội viên để đón nhận sự nhiệt tình của gia đình hội viên lại có những hội viên tự nguyện đến gặp cán bộ Hội để ủng hộ quỹ. Nhờ vậy chỉ trong hai năm 2007-2008, cả 4 chi hội đã ủng hộ quỹ khuyến học được 3,5 triệu đồng, trong đó ông Nguyễn Hữu Hà, Chủ tịch Hội xã, đã từng giảng dạy ở trường đại học Ngoại ngữ Hà Nội, đã ủng hộ quỹ một triệu đồng. Một số cán bộ, hội viên của Hội tham gia ở các chi hội khuyến học 4 thôn cũng đã hăng hái cùng các thành viên ngoài Hội đi vận động nhân dân ủng hộ quỹ khuyến học thôn vào các dịp trước Tết nguyên đán và các đợt do Hội khuyến học xã phát động góp phần tăng Quỹ hội ở thôn.

Phải khẳng định rằng sự nghiệp trồng người và phong trào khuyến học của xã Thăng Long trong nhiều năm qua đã đạt những kết quả tốt đẹp, trong đó có sự đóng góp của CCB xã Thăng Long.

Ban Công tác Hội