7 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân gồm

-Nguyên Trung đoàn phó Trung đoàn 66, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2, Bộ Quốc phòng Phạm Xuân Thệ.

-Nguyên Cán bộ Ban Binh vận Trung ương Cục miền Nam Lê Quang Ninh.

-Nguyên Cán bộ Ban Binh vận Trung ương Cục miền Nam Trương Nhật Quang.

-Nguyên Đội trưởng Đội vận động Sĩ quan, Ban Binh vận Trung ương Cục miền Nam Nguyễn Thị Nhẫn.

-Nguyên Chiến sĩ Ban Binh vận Trung ương Cục miền Nam Nguyễn Văn Thôn.

-Nguyên Cán bộ Ban Binh vận Trung ương Cục miền Nam Trần Lê Quận.

-Truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho nguyên Cán bộ Ban Binh vận Trung ương Cục miền Nam Lê Quốc Lương.

3 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân gồm

-Nguyên Tỉnh Đội trưởng Tỉnh đội Bến Tre Đồng Văn Cống (nay là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre, Quân khu 9), Bộ Quốc phòng.

-Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Trần Văn Thời.

-Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Ủy viên Thường vụ Liên Tỉnh ủy Hậu Giang-Bạc Liêu Châu Văn Đặng.

Cao Thúy