Phát biểu tại buổi lễ, Chuẩn đô đốc Bộ tư lệnh Hải quân, thiếu tướng Phạm Ngọc Trấn, khẳng định: "Đá san hô Trường Sa là minh chứng cho cả một quá trình thăng trầm, bi hùng của lịch sử dân tộc, cũng như quá trình đấu tranh vì sự trường tồn và phát triển của dân tộc". Thiếu tướng nhấn mạnh, việc đặt tảng đá chủ quyền Trường Sa tại Học viện Cảnh sát nhân dân là minh chứng khẳng định chân lý chủ quyền về biển đảo Việt Nam, đồng thời giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ chủ quyền biển đảo cho thế hệ trẻ ngày nay.

Hoàng Linh (TH)