Hết lòng vì cộng đồng

Sau thời gian tham gia chiến đấu, trở về cuộc sống đời thường, thương binh Nguyễn Văn Mỳ, quê  ấp Rượng Lưới, xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long