Tại Hội nghị, các đại biểu nghe các chuyên đề: Thực trạng công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý đối với CCB giai đoạn 2012-2017, phương hướng tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý trong thời gian tới; một số nội dung cơ bản của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Quy chế Tiếp công dân của Hội CCB Việt Nam; một số báo cáo tham luận của Hội CCB các tỉnh, thành phố...
Trung tướng Nguyễn Song Phi kết luận Hội nghị và chỉ đạo một số nội dung liên quan đến việc triển khai công tác Hội trong thời gian tới (ảnh).

Lê Minh Tiến