Gần 100 đại biểu cử tri đã tham dự hội nghị dưới sự chủ tọa của Phó chủ tịch Thường trực TƯ Hội Phạm Hữu Bồng (ảnh).

Tại hội nghị, các cử tri đã được nghe tiêu chuẩn, quy định của pháp luật về bầu cử và ứng cử viên đại biểu Quốc hội và dân chủ phát biểu ý kiến giới thiệu các ứng cử viên đại diện cho Hội CCB Việt Nam ứng cử vào Quốc hội khóa XIII. Sau khi thảo luận, xem xét kỹ năng lực, sức khoẻ và quá trình công tác trước đây và hiện nay, các đại biểu đã thống nhất giới thiệu đồng chí Phùng Khắc Đăng, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam đại diện cho Hội CCB Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII trong dịp bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp được tổ chức trong tháng 5-2011 sắp tới.

Tin và ảnh: Lê Doãn Chiêu