Trong đơn thư người dân phản ánh: Năm 1997, UBND phường Cao Xanh xác định ranh giới thửa đất của các hộ vượt lấp. Đến năm 1998, các hộ tiếp tục mở rộng diện tích vượt lấp và xây dựng thêm các công trình phụ trợ. Quá trình vượt lấp, xây dựng thêm không thấy có cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đến ngăn chặn, lập biên bản hành chính về hành vi lấp, lấn chiếm biển và xây dựng các công trình. Hằng năm, các hộ vẫn đóng thuế nhà đất đầy đủ cho Nhà nước.

Trước đó, năm 1994, khi chuẩn bị sáp nhập xã Thành Công vào phường Cao Xanh, diện tích mặt biển mà các hộ dân vượt lấp không có đường đi vào. Cho tới năm 2004, Quân khu 3 san lấp biển để làm đường theo qui hoạch, phần rẻo đất biển giáp với các hộ dân vượt lấp được một số người lạ “nhảy dù” vào san lấp rồi phân lô, sang nhượng lại cho nhiều người.

Theo đơn thư phản ánh, đến ngày 18-7-2017, các hộ dân mới nhận được thông báo thu hồi đất để triển khai thực hiện dự án quy hoạch khu Công ty CP Vận tải ô tô Quảng Ninh. Đến lúc này người dân mới ngỡ ngàng biết đến quy hoạch dự án và trong phương án dự thảo đền bù, hỗ trợ xác định không đền bù về đất, chỉ hỗ trợ đền bù vật kiến trúc.

Vì không nắm rõ qui hoạch và thu hồi đất để làm gì, 7 hộ dân (trong đó có 2 hộ gia đình chính sách) đã có đơn khiếu nại về việc thu hồi đất của T.P Hạ Long.

Quá trình khiếu nại, người dân mới biết đến Dự án quy hoạch khu Công ty CP Vận tải ô tô Quảng Ninh có từ năm 2002. Năm 2015, T.P Hạ Long có quyết định điều chỉnh lại dự án và quy hoạch lại khu đất để phục vụ cho việc đấu giá quyền sử đụng đất.

Tuy nhiên, người dân cho rằng, Dự án tại sao chỉ liên quan đến 7 gia đình mà không liên quan gì đến các hộ cùng dãy gần đó có nguồn gốc tương tự?

Đáng chú ý, nhiều lần người dân xin chuyển quyền sử dụng đất và xin cấp sổ đỏ nhưng đều được chính quyền viện lý do… vướng quy hoạch. Người dân cũng thắc mắc: tại sao từ khu vực quy hoạch dự án trở ra ngoài phía đường lớn, dài khoảng 500m, các hộ dân là người đến sau cũng san lấp, lấn biển giống như 7 hộ dân nằm trong quy hoạch dự án lại được hợp thức hóa thửa đất thành đất ở. Cụ thể, như hộ ông Hiền - bà Loan là hộ giáp ranh với khu đất quy hoạch dự án mà 7 hộ dân đang quản lý, sử dụng không hiểu sao lại không bị dự án vẽ vào? Năm 2017, hộ gia đình ông bà Hiền - Loan mới tiến hành xây dựng nhà? Nhiều hộ phía ngoài nhà ông bà Hiền - Loan về nguồn gốc đất giống nguồn gốc đất 7 hộ dân đang sử dụng, nhưng có hộ được cấp sổ đỏ, có hộ vẫn chưa được cấp.

Chính vì vậy các hộ dân trong phạm vi quy hoạch dự án cho rằng có sự không công bằng trong vụ việc này và động cơ, mục đích vẽ quy hoạch dự án có bàn tay của “nhóm lợi ích” bất động sản…

Trong đơn thư, người dân cũng cho rằng, nếu lấy đất để làm hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật phục vụ công cộng, người dân không phản đối. Nhưng thu hồi đất để đấu giá thì nguyện vọng của người dân từ lâu đã muốn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất và nộp tiền sử dụng đất theo quy định hiện hành trên phần diện tích người dân đã san lấp, vượt lấn biển trước đây nhưng không được giải quyết...

Ban Bạn đọc