Tích cực tham gia bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn là thành tích nổi bật nhất của Chư Sê trong 5 năm qua. Hội đã phối hợp với ngành công an, quân sự, mặt trận và các đoàn thể tổ chức phát động quần chúng đấu tranh làm thất bại âm mưu xuyên tạc, lôi kéo nhân dân của bọn phản động FULRO và các hoạt động tôn giáo bất hợp pháp khác. Hội đã xây dựng được 26 tổ hội viên trung kiên với 184 hội viên làm nòng cốt thực hiện chương trình 5 không: “Không theo FULRO; không nghe lời kẻ xấu; không tham gia gây rối, biểu tình; không tiếp tế cho kẻ xấu; không vượt biên trái phép”, gắn với mô hình 4 không: “Không vi phạm pháp luật; không gây tai nạn giao thông đường bộ; không nghiện ma tuý; không mại dâm”.
Từ nhận thức đúng đắn quan điểm “Tự lực, tự cường”, “Dân giàu, nước mạnh” và truyền thống đoàn kết, Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phối hợp các cấp, các ngành tổ chức, hướng dẫn cho cán bộ, hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay, ứng dụng KHKT vào sản xuất, chăn nuôi để tăng hiệu quả năng suất cây trồng, vật nuôi cũng như kinh doanh. Toàn huyện đã có 151 hộ CCB được vay vốn ngân hàng CSXH với tổng số vốn là 5,7 tỷ đồng, trên 500 hộ vay gần 60 tỷ đồng của các ngân hàng thương mại và 70 gia đình hội viên vay lãi suất thấp từ nguồn 633 triệu quỹ Hội. Tính đến nay, Hội CCB thị trấn Chư Sê đã có 189 hội viên đạt tiêu chí nông dân giỏi các cấp; 50 gia đình hội viên CCB có thu nhập từ sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh đạt 1 tỷ đồng/năm trở lên; 30% gia đình CCB là hộ giàu, trong đó CCB là người dân tộc thiểu số là 1,52% và hộ nghèo còn 1,52%.
Về hoạt động tình nghĩa ở các cấp Hội luôn được quan tâm chu đáo. Trong những năm qua, Hội đã cùng các cấp, các ngành, đoàn thể xây dựng được 12 nhà “Nghĩa tình đồng đội” và nhà “Đại đoàn kết” trị giá 480 triệu đồng. Thực hiện phương châm “Thăm hỏi lúc ốm đau, giúp nhau khi hoạn nạn, chu đáo khi qua đời”, Hội đã giúp các nạn nhân chất độc da cam số tiền trị giá 37.800.000 đồng; thăm, tặng quà hội viên khi ốm đau và lo tang lễ cho 25 đồng chí với số tiền 125.000.000 đồng; phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn 223 đồng chí làm thủ tục hưởng chế độ theo các Nghị định 290, 142, 143, 62… của Chính phủ…
Sức bật qua phong trào thi đua “CCB gương mẫu ở Chư Sê không chỉ qua từng mặt công tác, mà còn biểu hiện ở những chỉ số: 100% cán bộ, hội viên đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 100% chi hội đạt trong sạch vững mạnh, trong đó 70% chi hội đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc; 643 gia đình CCB đạt gia đình văn hóa. Ngoài ra Hội luôn phối hợp với các ngành, đoàn thể làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; đã có 26/26 chi hội CCB nhận đỡ đầu 26 chi đoàn ở thôn, làng, tổ dân phố; tham gia củng cố, kiện toàn 7 chi đoàn yếu kém, tổ chức hàng chục buổi nói chuyện truyền thống cho gần 10.000 học sinh các trường THCS, tiểu học trên địa bàn. Hội đã được Hội CCB tỉnh công nhận là đơn vị trong sạch vững mạnh xuất sắc trong 5 năm liên tục (2009-2014) và tại Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” lần thứ V này, Hội Chư Sê đã được UBND tỉnh tặng bằng khen.
Bài và ảnh:
NGUYỄN XUÂN THUỶ