Một nhóm chuyên gia quốc tế đã tới Ethiopia để nghiên cứu nguyên nhân khiến vết nứt xuất hiện và tương lai của nó. Họ nhận thấy quá trình tạo ra vết nứt giống hệt những diễn biến đang xảy ra dưới các đáy đại dương. Điều đó chứng tỏ một đại dương mới đang hình thành ngay giữa lục địa đen. Khi vết nứt mở rộng, nó cũng sẽ chia cắt Biển Đỏ.

Nhóm nghiên cứu sử dụng dữ liệu địa chất từ năm 2005 để dựng lại quá trình hình thành vết nứt bằng mô hình giả lập. Kết quả cho thấy vết nứt được tạo ra sau khi một ngọn núi lửa hoạt động và phun dung nham lên mặt đất. Chỉ trong vài ngày vết nứt đã đạt tới chiều dài 56 km và nó vẫn đang tiếp tục tiến về hai phía (nam và bắc).

Chúng ta đều biết rằng các lằn gợn khổng lồ dưới đáy biển được tạo nên khi dung nham núi lửa trào lên từ những vết nứt. Nhưng chúng ta chưa từng biết rằng một vết nứt cực dài có thể xuất hiện chỉ trong vài ngày.

Hai mảng kiến tạo châu Phi và Ảrập gặp nhau tại sa mạc Afar thuộc miền bắc Ethiopia. Trong suốt 30 triệu năm qua chúng đang tách ra với tốc độ khoảng 2 cm mỗi năm. Quá trình tách tạo nên Biển Đỏ và vùng lõm dài 298 km trên sa mạc Afar. Nhóm nghiên cứu cho rằng Biển Đỏ sẽ chảy vào đại dương mới trong khoảng một triệu năm nữa. Đại dương mới cũng sẽ nối Biển Đỏ với vịnh Aden. (một nhánh của biển Ảrập nằm giữa Yemen và Somalia)

Hoàng Linh (TH)