CCB Trương Công Lanh với mô hình nuôi gà siêu sạchChúng tôi cùng về thị xã Điện Bàn, đây là mãnh đất kiên trung, bất khuất trong những năm tháng chiến tranh, quê hương của người Mẹ anh hùng tiêu biểu Nguyễn Thị Thứ với 9 con và 2 cháu hy sinh, đây cũng là nơi sinh ra Anh hùng, liêt sĩ Nguyễn Văn Trỗi. Chủ tịch Hội CCB thị xã Nguyễn Văn Hải cho biết : Ngay từ đầu đi vào thực hiện chương trình nầy, thị ủy cũng như ủy ban nhân dân thị xã chọn lực lượng CCB làm nòng cốt trong vận động nhân dân và gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM . Trước hết, trong nội bộ hội, gia đình mỗi hội viên phải vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, có vậy mới vận động nhân dân hiệu quả. Từ nhận thức đó, chỉ tính 5 năm gần đây, Hội các cấpđã tổ chức 62 lớp tập huấn cho hơn 1600 lượt hội viên tham gia về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, đưa tiến bộ khoa học vào sản xuất, kiến thức về kinh doanh, tổ chức hàng trăm đợt tham quan học tập các mô hình, điển hình phát triển kinh tế của CCB trong cả nước, đây là cơ sở để hội viên vận dụng vào điều kiện thực tế ở địa phương và gia đình của mình. Thông qua các cấp Hội, hội viên được vay vốn ủy thác, vốn giải quyết việc làm của TƯ, nguồn quỹ nghĩa tình đồng đội lên đến hàng chục tỷ đồng để đầu tư cho sản xuất, kinh doanh (SXKD). Nhờ vậy, đến nay, trên địa bàn thị xã dã xây dựng 4 doanh nghiệp, 1066 gia trại, trang trại,1 hợp tác xã thương mại và dịch vụ nông nghiệp do CCB làm chủ, giải quyết trên 500 lao động là con em của họ và người dân địa phương, có 1016 hội viên được tỉnh công nhận là nông dân sản xuất giỏi, trong đó có 2 hội viên đat danh hiệu cấp TW, xóa đượ 24/26 hộ CCB nghèo và 97 hộ CCB cận nghèo một cách bền vững, vận động các nguồn quỹ trên 5 tỷ đồng xóa 92 nhà tạm. Các cấp hội đã vận động 320 hội viên hiến 21.000m2 đất dể làm đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi, trồng gần 2000 cây xanh ven đường, phát động trong dân tham gia các tuyến đường tự quản, sữa sang nghĩa trang liệt sĩ, không rãi giấy bạc, giấy tiền khi có tang, cúng giỗ, thực hiện bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, thôn xóm không tội phạm và tệ nạn xã hội. Ngoài ra, CCB tham gia giáo dục, cảm hóa 107 thanh thiếu niên hư trở nên tiến bộ, cử 80 CCB làm đoàn viên danh dự, giới thiệu 297 hội viên và đoàn viên ưu tú cho các tổ chức Đảng kết nạp đảng viên. Hiện nay, thị xã Điện bàn đã được công nhận hoàn thành chương trình xây dựng NTM, bước đầu quá trình xây dựng NTM kiểu mẫu với 10 tiêu chí cao hơn. Đây là nổ lực lớn của Đảng bộ và nhân dân thị xã. Qúa trình triển khai các tiêu chí kiểu mẫu không phải dễ dàng, nhiều nơi nhân dân chưa thật sự hưởng ứng. Trước tình hình chung như vậy, tại chi hội CCB Bồ Mưng 1 thuộc xã Điện Thắng Bắc với 8 hội viên đã phối hợp với các thôn chia nhau họp từng nhóm dân cư vận động nhân dân hưởng ứng. Với lời lẽ thuyết phục và sự gương mẫu của các hội viên CCB, nhân dân hết sức đồng tình và bắt tay vào thực hiện các tiêu chí mới. Sau 1 năm, thôn Bồ Mưng 1 được cấp trên công nhận là thôn NTM kiểu mẫu. Đây là mô hình tốt được Hội CCB thị xã nhân rộng trên địa bàn thị xã.
Ở huyện Duy Xuyên đã có 4/14 xã được công nhận hoàn thành xây dựng NTM. Tại các xã nầy, theo yêu cầu của địa phương và căn cứ vào tình hình thực tế, mỗi hội chọn những nội dung, những khâu đột phá để góp phần vào xây dựng NTM. Như xã Duy Phước chọn nội dung tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn, giữ vững trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Xã Duy Hòa với nhiều nội dung phong phú trong công tác xây dựng thực lực chính trị ở cơ sở và thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Tại Huyện Đại Lộc, một huyện được công nhận là không còn hộ CCB nghèo- có mô hình “ Anh sáng đường làng” ở xã Đại Minh, “ Con đường tự quản” ở xã Đại Hồng, Đại Hòa, “ Nông thôn kiểu mẫu” ở xã Đại An. Riêng trên địa bàn huyện đã phát động mô hình 5 không ( Không vi phạm pháp luật và an toàn giao thông,không vứt rác bừa bãi, không tái nghèo, không nhà tạm, không vi pham luật nghĩa vụ quân sự) được 155 chi hội CCB cam kết thực hiện. Ở huyện Phú Ninh, đây là huyện thứ 2 không còn hộ CCB nghèo- có mô hình “Tổ an ninh tự quản” do CCB nòng cốt ở 86 thôn,khối phố hoat động thường xuyên, hiệu quả. Những năm gần đây, mỗi Hội CCB xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã nhận giúp 1 hộ dân còn khó khăn trong cuộc sống. Riêng cơ quan Hội CCB huyện nhận giúp đỡ hộ bà Võ Thị Nhị ( thôn Phú Mỹ, xã Tam Dân) mỗi tháng 200.000đồng và xóa nghèo ở 2 thôn Khánh Phước, Khánh Thịnh (Xã Tam Thái) với nhiều kết quả bước đầu. Đến nay, CCB của huyện đã giúp cho 11 hộ đân thoát nghèo bền vững, được cấp ủy, chính quyền huyện Phú Ninh biểu dương, khen thưởng.
Mang trong mình bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, ngày nay, mỗi CCB tỉnh Quảng Nam là tấm gương sáng trong lối sống, trong các phong trào thi đua ở địa phương. Mỗi việc làm, mỗi mô hình là kết tinh công sức, trí tuệ của hội viên và có sức lan tỏa trong nhân dân, tạo nên sức mạnh và sự đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng Quảng Nam ngày càng phát triển về mọi mặt.
Bài, ảnh : Nguyễn Phát