Những năm qua, thành tích lớn nhất của Quân khu là cùng với các lực lượng làm nòng cốt giữ vững an ninh chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng; chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng lên; thể hiện sự kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xứng đáng là đội quân chiến đấu, lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và quân đội. Thực hiện bước hai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chất lượng đảng viên và tổ chức Đảng của Quân khu được nâng cao, gần 92% số đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 93% số đảng bộ và trên 88% số cấp uỷ đạt TSVM; số lượng đơn vị đạt các tiêu chuẩn “Đơn vị quyết thắng”, “Đơn vị huấn luyện giỏi” năm sau cao hơn năm trước. Quân khu tiết kiệm chi ngân sách trên 1 tỷ đồng, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, tự túc trên 3 tỷ đồng. Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc gia đình chính sách được chú trọng. Các đơn vị đã tặng 578 nhà tình nghĩa, 2.300 nhà tình thương, nhà đồng đội cho các đối tượng khó khăn; giúp đỡ gia đình nghèo, bị thiên tai 142 tấn gạo và 25 tỷ đồng. Thực hiện các nghị định 290, 188 và 142 của Chính phủ, Quân khu tiếp nhận 135.464 hồ sơ và chi trả chế độ cho 107.990 trường hợp, tìm kiếm, cất bốc, quy tập 4.625 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên các chiến trường về nghĩa trang quê nhà.

Nhằm đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo, khuyến khích áp dụng có hiệu quả những tiến bộ khoa học kỹ thuật, kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ vào thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng và quản lý đơn vị, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm; Cục Kỹ thuật Quân khu tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật với hàng chục sản phẩm, sáng kiến cải tiến; trong đó có 14 sản phẩm, sáng kiến tiêu biểu; gồm 6 sản phẩm, sáng kiến đạt loại A, 8 sản phẩm, sáng kiến đạt loại B. Ban tổ chức trao giải nhất tập thể cho Kho B.03, giải nhì cho Xưởng H.02, 2 giải ba thuộc về tập thể H.03 và B.02. Các sản phẩm, sáng kiến thể hiện tinh thần ham học tập, nghiên cứu, tự lực, tự cường của cán bộ, chiến sĩ.

LLVTND tỉnh Bến Tre thành lập tháng 2-1946, là ngòi nổ của phong trào Đồng khởi giết giặc, giữ gìn quê hương, 64 năm qua có 89 tập thể và 49 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Bến Tre cũng là tỉnh đầu tiên của Quân khu tổ chức chi bộ quân sự cấp xã, biên soạn tài liệu “Tiểu đội, trung đội dân quân chốt giữ và đánh chiếm khôi phục mục tiêu” được vận dụng đạt hiệu quả tốt, làm tài liệu huấn luyện cho dân quân tự vệ trong cả nước. Bộ chỉ huy quân sự tham mưu xây dựng nhiều công trình kinh tế kết hợp với quốc phòng và quốc phòng với kinh tế phát huy hiệu quả tốt như: công trình đê biển của 3 huyện ven biển Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú; hệ thống giao thông nông thôn, hệ thống đê bao ở các cồn, xã, huyện ven sông, ven biển; bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng… Tháng 1-2010 Bến Tre được đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND lần thứ 2.

Bộ CHQS tỉnh Hậu Giang có 90% cán bộ được đào tạo cơ bản, hàng năm có 87,5% tổ chức đảng đạt TSVM, tham gia phát triển kinh tế của tỉnh mỗi năm tăng trưởng 12,58%, thu nhập bình quân đầu người một năm 14 triệu đồng. Bộ CHQS có phong trào tiết kiệm kinh phí văn phòng, điện nước mỗi năm được trên 94 triệu đồng; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng 54/73 trụ sở quân sự xã, phường, thị trấn để có nơi đi về, làm nhiệm vụ, bảo đảm mỗi ngày cho dân quân thường trực tại xã 20.000đồng/người, quân dự bị động viên huấn luyện 28.000đồng/người, năm 2009 được Bộ tư lệnh Quân khu tặng bằng khen và cờ thưởng thi đua.

Trong 5 năm vừa qua, LLVTND tỉnh Tiền Giang kết nạp 2.630 thanh niên vào dân quân, tự vệ, nâng tỷ lệ dân quân đạt 1,21% dân số; bồi dưỡng, rèn luyện kết nạp được 406 quần chúng ưu tú vào Đảng, nâng tỷ lệ đảng viên lên gần 14% trong lực lượng dân quân. Hiện nay toàn tỉnh có 100% số xã, phường, thị trấn, thành lập chi bộ quân sự (có 35 chi bộ có cấp ủy), các chi bộ đều giữ vững nguyên tắc, điều lệ Đảng, tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền công tác quân sự, quốc phòng ở địa phương…

Phát huy truyền thống “Quân dân đoàn kết, kiên cường bám trụ, tự lực tự cường, anh dũng chiến đấu”, LLVTND Quân khu 9 đang cùng nhân dân Đồng bằng sông Cửu Long phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

XƯƠNG GIANG