Trải qua 65 năm, quân đội ta đã làm nên nhiều chiến công hiển hách, góp phần quyết định đánh thắng các kẻ thù xâm lược, giành độc lập tự do, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trải qua lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, ông cha ta đã đúc rút nên nghệ thuật quân sự Việt Nam độc đáo, là chiếc đũa thần kỳ diệu để đánh thắng kẻ thù. Đó là nghệ thuật quân sự toàn dân, toàn diện, lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh, dùng đoản binh thắng trường trận, tiến công, phòng thủ linh hoạt... Đó là nghệ thuật quân sự coi con người, ý chí là quyết định nhưng cũng rất coi trọng phương tiện vật chất, vũ khí trang thiết bị. Đó là nghệ thuật biết đánh và biết thắng, phát động cuộc chiến tranh toàn dân, xây dựng nền quốc phòng troàn dân. Từ ngày có Đảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, với đường lối đúng đắn, sáng tạo, nhân dân ta đã làm nên được kỳ tích đánh thắng các kẻ thù xâm lược đông và mạnh hơn gấp nhiều lần. Thế kỷ 20, nhân dân ta đã làm được kỳ tích giải phóng dân tộc, giành lại độc lập tự do, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thì trong những năm đầu thế kỷ 21, nhân dân ta nhất định lập được kỳ tích xây dựng đất nước ta giàu mạnh, sánh vai các nước tiên tiến khắp năm châu.

Tình hình và nhiệm vụ mới đòi hỏi phải xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đối phó có hiệu quả với các cuộc tiến công quân sự mọi kẻ thù vào vùng biển, vùng trời và biên cương Tổ quốc. Quân đội rất cần được đổi mới và hiện đại hóa, trong đó cần bước đột phá về đổi mới tư duy quân sự Việt Nam. Xây dựng một nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; bao gồm nhiều thứ quân, nhiều quân binh chủng, nhiều chủng loại trang thiết bị, sẵn sàng chiến đấu đánh thắng các kẻ thù xâm lược. Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập QĐND và 20 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân là dịp tổng kết những bài học chiến đấu và xây dựng của QĐND. CCB là những người lính đã có bề dày thành tích và kinh nghiệm cần đóng góp tích cực và có hiệu quả vào các chủ trương chính sách của cấp uỷ và chính quyền địa phương để góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và quân đội nhân dân hùng mạnh.

   CCBVN