Trước việc làm vô lý đó, bà đã gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng, song cho đến thời điểm hiện nay, các cấp chính quyền TP vẫn chưa có kết luận chính thức trả lời đơn thư của bà.

Đất không nằm trong quy hoạch!

Trao đổi với PV, bà Lan cho biết: Năm 1992, gia đình bà mua lại khu đất trại chăn nuôi của Công ty phục vụ đường sắt II. Năm 1995, UBND huyện Nhà Bè đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) số 701 cho gia đình bà với diện tích là 8.800m2 (gồm các thửa số 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101) tờ bản đồ số 6, xã Tân Quy Đông, huyện Nhà Bè (nay là phường Tân Phong, quận 7). Vào năm 1998, 1999, gia đình bà xin phép xây dựng nhà ở và đã được UBND quận 7 cấp Giấy phép xây dựng số 250/GPXD và số 35/GPXD. Từ đó, gia đình bà đã liên tục sử dụng và sinh sống ổn định trên diện tích của gia đình mà không xảy ra tranh chấp hay khiếu nại gì.

Bên cạnh khu đất của gia đình bà Lan tồn tại hai dự án nhà ở đã được phê duyệt quy hoạch là khu định cư và khu nhà ở Tân Quy Đông. Nhưng đến năm 2002, khi nghe thông tin một phần diện tích đất của gia đình bà thuộc hai dự án nêu trên. Bà Lan đã đi tìm hiểu và được biết: Phần nhà, đất của bà không nằm trong quy hoạch của các dự án đó. Điều đó đã thể hiện ở Quyết định số 3627/KTST-QH, ngày 26-4-1995 của kiến trúc sư trưởng thành phố về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết phân lô khu định cư Tân Quy Đông. Về vị trí, mốc giới, trong quyết định ghi rõ: “Phía đông giáp trại chăn nuôi và khu ở CBCNV của huyện Nhà Bè”. Căn cứ Công văn số 128/PTN-CV/97 ngày 23-6-1997 của Công ty xây dựng và phát triển nhà Nhà Bè, ngày 12-8-1997, kiến trúc sư trưởng thành phố đã ban hành Quyết định số 13191/KTST-QH duyệt quy hoạch chi tiết chia lô 1/500 khu nhà ở Tân Quy Đông theo Công văn số 128/PTN-CV/97 ngày 23-6-1997 của Công ty xây dựng và phát triển nhà Nhà Bè và Công văn số 138/CV-UB/96 của UBND huyện Nhà Bè thì vị trí khu vực để xây dựng khu nhà ở Tân Quy Đông thuộc các thửa từ 105 đến 202 và từ 358 đến 392. Điều đó đã cho thấy, khu đất của gia đình bà Lan gồm các thửa đã được cấp GCNQSDĐ không nằm trong quy hoạch của dự án đã được phê duyệt.

Nhưng vẫn bị “ép” đo vẽ, kiểm kê tài sản?

Bà Lan cho biết: “Mặc dù phần đất và nhà của gia đình tôi không nằm trong quy hoạch, song cán bộ thuộc chính quyền quận 7 và phường Tân Phong đến gia đình tôi để thúc ép đo vẽ, kiểm kê tài sản để giải tỏa, nếu không sẽ bị cưỡng chế”. Tuy nhiên, khi gia đình bà yêu cầu được biết việc chính quyền kiểm kê đo vẽ, thu hồi đất theo quyết định nào thì không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Trước việc làm phi lý của cán bộ phường Tân Phong, bà Lan đã gửi đơn kêu cứu đến nhiều cơ quan chức năng. Trong khi đơn thư của bà Lan chưa được các cơ quan giải quyết thì cán bộ phường Tân Phong liên tục viết giấy mời với nội dung đo vẽ, kiểm kê phần nhà đất của gia đình bà thuộc dự án Khu định cư Tân Quy Đông (như giấy mời ngày 1-10-2011 của UBND phường Tân Phong là một minh chứng).

Điều làm gia đình bà Lan bức xúc chính là việc chính quyền cứ liên tục ra thông báo cưỡng chế đo vẽ nhưng không cung cấp cho người dân những giấy tờ liên quan như quyết định thu hồi đất, phương án đền bù… thì người dân biết đúng, sai thế nào mà chấp hành?

Liên quan đến nội dung khiếu nại của bà Lan, các cơ quan T.Ư đã có công văn chỉ đạo UBND TP Hồ Chí Minh xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Công văn số 2559/TDT.Ư ngày 15-7-2011 của Trụ sở tiếp công dân của T.Ư Đảng và Nhà nước gửi Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh. Công văn số 3235/BTNMT-TTr, ngày 30-8-2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Công văn số 2600/TTCP, ngày 28-9-2011 của Thanh tra Chính phủ. Công văn số 8060/VPCP-KNTC, ngày 14-11-2011 của Văn phòng Chính phủ… và gần đây nhất Văn phòng Chính phủ lại tiếp tục có Công văn số 1277/VPCP-KNTC ngày 2-3-2012 yêu cầu UBND TP Hồ Chí Minh xem xét giải quyết dứt điểm trường hợp của bà Lan và thông báo cho Văn phòng Chính phủ biết kết quả. Sau khi nhận được các công văn nêu trên, UBND TP Hồ Chí Minh đã giao cho Sở Tài Nguyên và Môi trường xem xét giải quyết. Tuy nhiên, cho đến nay, bà Lan vẫn chưa nhận được kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng của TP Hồ Chí Minh.

Báo CCB Việt Nam đề nghị UBND TP Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng sớm giải quyết đơn thư của bà Nguyễn Thị Bích Lan để chấm dứt khiếu kiện kéo dài.

Dương Quốc