Đến tham dự và chỉ đạo tại Đại hội về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có đ/c Phan Đình Đức – Thành viên HĐTV, UV BCH TW Hội CCB Việt Nam, CT Hội CCB PVN; đ/c Lê Quang Toán – UV BCH, CVP Hội CCB PVN; về phía lãnh đạo TCT có đ/c Lê Cự Tân – UV BCH Đảng bộ Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy, CT.HĐQT TCT; đ/c Đoàn Văn Nhuộm – Phó Bí thư Đảng ủy, TGĐ TCT; đ/c Trần Văn Đào – CT Hội CCB TCT cùng các đồng chí trong Đảng ủy, HĐQT, Ban TGĐ và lãnh đạo các Ban chức năng/công ty thành viên và đặc biệt là các đại biểu đại diện cho các Chi hội trực thuộc Hội CCB TCT.
Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Phó chủ tịch Hội CCB TCT đã báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2012 – 2017. Theo đó, Hội CCB TCT đã thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ 2012-2017, góp phần tăng cường và thúc đẩy nhiệm vụ chính trị của đơn vị; đóng góp nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động, hiệu quả trong SXKD của TCT. Các hội viên thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu trong lao động sản xuất, góp phần cùng CBCNV hoàn thành kế hoạch SXKD của TCT; hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có hội viên vi phạm pháp luật, kỷ luật của TCT. Hội CCB TCT cũng đã tích cực thực hiện các chương trình ASXH, vì cộng đồng... Trong nhiệm kỳ qua, hầu hết các hội viên gương mẫu, nội bộ đoàn kết, có uy tín trong cơ quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú. Hội CCB TCT được đánh giá là Tổ chức hội đạt Trong sạch, vững mạnh.

Báo cáo nhấn mạnh, để đạt được thành quả đáng ghi nhận trong suốt nhiệm kỳ, Hội CCB TCT luôn nhận được sự quan tâm của Ban TVĐU, HĐQT, Ban TGĐ TCT và sự quan tâm, chỉ đạo của BCH Hội CCB Tập đoàn, sự quan tâm chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, các đ/c lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. Thêm vào đó, Hội CCB đã phối hợp chặt chẽ, đoàn kết với các tổ chức Đoàn thể trong TCT và nỗ lực của toàn thể BCH cùng các hội viên…
Báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận, dù công tác giáo dục chính trị tư tưởng tuy có nhiều cố gắng, nhưng vẫn còn một số tồn tại, như: một số nội dung tuyên truyền chưa cụ thể, còn mang tính hình thức, thụ động nên hiệu quả chưa cao. Công tác tham mưu cho các cấp ủy đảng chưa thường xuyên, chưa sát yêu cầu của lãnh đạo đơn vị, công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể chưa được thường xuyên trong một số hoạt động…
Phát biểu tại hội nghị, đ/c Phan Đình Đức và đ/c Lê Cự Tân đã hoan nghênh những kết quả mà BCH Hội CCB TCT cùng các hội viên đã đạt được và biểu dương những đóng góp quan trọng của các CCB vào việc hoàn thành kết quả SXKD của TCT. Các đ/c cũng mong rằng các CCB hãy phát huy tinh thần và truyền thống chiến đấu trong bảo vệ tổ quốc vào hoạt động SXKD để góp phần cùng CBCNV TCT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2017 và những năm tiếp theo.
Trong chương trình, các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn và TCT cũng đã trao Tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” năm 2016 của BCH Trung ương Hội CCB VN, BCH Hội CCB Tập đoàn và Giấy khen cho các CCB có nhiều đóng góp cho hoạt động của CCB và trong SXKD của TCT.