Hội CCB huyện Phúc Thọ , Hà Nội vừa tổ chức sơ kết hoạt động công tác hội 6 tháng đầu năm 2011 với nhiều nét mới về hoàn cảnh xuất sắc các mặt công tác Hội. Tiêu biểu là công tác phát huy truyền thống bộ đội cụ Hồ trên mặt trận đấu tranh chống tham nhũng lãng phí và tệ nạn xã hội như phối hợp với công an bắt ổ mại dâm gia đình Ngô Thị Thủy cụm 12, xã Tịch Giang, huyện Phúc Thọ, Hà Nội; bắt 4 vụ đánh bạc tại các xã Tịch Giang, Võng Xuyên, Hạt Môn, thị trấn Phúc Thọ với 16 đối tượng ; kiên trì giáo dục 6 thành niên chậm tiến thành thành tiến bộ bằng phương pháp thuyết phục , phương pháp nêu gương, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy ưu điểm để giúp người chậm tiến khắc phục khuyết điểm

Công tác Hội