Hội còn tín chấp với NHCSXH huyện tổ chức cho 1.333 hội viên CCB được vay vốn với số tiền 12,128 tỷ đồng, ký ủy thác vay vốn và quản lý vốn vay co 49 tổ vay vốn của 8 hội cơ sở với 1.317 hộ = 12,109 tỷ đồng. Do được vay vốn với lãi xuất thấp, nên có nhiều hộ hội viên CCB đã mua sắm được phương tiện vận tải và các tư liệu sản xuất như: ôtô vận tải, máy cày bừa, máy vò, máy xây xát và trâu, bò cày kéo… Ngoài số vốn được vay của NHCSXH, các hội cơ sở còn tích cực xây dựng quỹ hội ở 2 cấp cơ sở và chi hội với tổng quỹ là 636,2 triệu đồng, bình quân đạt 129.000đ/ 1 hội viên. Toàn bộ nguồn quỹ trên cho hội viên vay với lãi xuất thấp để đầu thư vào phát triển sản xuất, một phần lãi được sử dụng vào việc thăm hỏi khi đồng đội ốm đau hoặc qua đời…
Hiện nay, toàn Hội có 72 trang trại nông, lâm nghiệp tổng hợp với quy mô vừa và nhỏ, 7 công ty TNHH: sản xuất sơ chế chè, vận tải, xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng đã thu hút được hằng trăm HVCCB, con em gia đình HVCCB có việc làm theo thời vụ, từ đó đời sống của HVCCB được nâng lên, nhiều gia đình hội viên đã sắm được các phương tiện sinh hoạt, nghe nhìn, đi lại và nuôi con ăn học trưởng thành.

Công tác hội