Theo đó, Qyết định số 803/QĐ-CTN, truy tặng 19 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Quyết định số 804/QĐ-CTN, phong tặng 23 tập thể và 5 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Còn Quyết định số 805/QĐ-CTN, truy tặng 8 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Quyết định số 806/QĐ-CTN, phong tặng 5 tập thể, 2 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp./.

Theo Vietnam+

(TH)