Thực hiện Chỉ thị số 24 của Bộ Chính trị, Quyết định 1237 của Thủ tướng Chính phủ về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam đã xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, nhằm phân công cụ thể hóa nhiệm vụ tới tận các cấp Hội để góp phần cung cấp thông tin phục vụ công tác này đạt hiệu quả cao nhất.
Theo kế hoạch, Hội CCB các cấp có nhiệm vụ tham mưu cho Ban chỉ đạo 1237 cấp tỉnh chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng hoạt động cung cấp thông tin, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tổ chức phát động các Ban liên lạc bạn chiến đấu, các CCB phát hiện thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ chưa quy tập tại địa phương cư trú hoặc nơi khác…; cung cấp cho Báo CCB Việt Nam và Thông tin CCB kết quả phát hiện, quy tập mộ liệt sĩ tập thể, kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ thông tin CCB cung cấp; danh sách mộ liệt sĩ (có danh tính) đã quy tập về nghĩa trang cấp huyện; tham mưu cho chính quyền cơ sở kết luận số liệt sĩ ở địa phương, lập danh sách liệt sĩ của địa phương đến nay chưa biết thông tin về nơi hy sinh, an táng.
Kế hoạt cũng quy định 6 tháng một lần T.Ư Hội tổ chức đánh giá kết quả đạt được; những vướng mắc, bất cập nảy sinh, đề xuất khen thưởng và định hướng kế hoạch triển khai tiếp theo. Vào quý VI hằng năm, Hội CCB các cấp tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả đạt được, thống nhất kế hoạch triển khai tiếp theo; tổng hợp đề nghị biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích cung cấp thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ gửi về Ban tổ chức Chính sách T.Ư Hội.
Quang Ly Ly