Đánh giá cao thành quả của Hội cựu tù chính trị tỉnh Quảng Ngãi trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa,” Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hội hoạt động tích cực hơn nữa, thường xuyên thăm hỏi, chăm lo những hội viên ốm đau, hoạn nạn; động viên nhắc nhở hội viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho các cựu tù chính trị và gia đình của họ; tạo điều kiện tốt nhất để các cựu tù chính trị có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống chung tại địa bàn nơi cư trú.

Đại diện các cựu tù chính trị tỉnh Quảng Ngãi khẳng định sẽ tích cực động viên, nhắc nhở nhau gương mẫu, giáo dục con cháu noi gương thế hệ cha anh và tiếp tục thể hiện tinh thần yêu nước trong mọi lĩnh vực đời sống.

Hội tù chính trị tỉnh Quảng Ngãi được coi là Hội đặc thù có hệ thống tổ chức đầy đủ từ tỉnh đến xã, phường, có phụ cấp cho những người có trách nhiệm. Hiện nay, Hội có 10.700 hội viên, trong đó có 3.000 người được hưởng chế độ như thương binh; gần 10.000 người hưởng chế độ ưu đãi một lần./.

Theo Vietnam+