1 - Hai tay xoa vào nhau như rửa tay
2 - Hai tay sát nhẹ vào nhau, lật úp vào ngực
3 - Hai tay bóp nhau và ấn mông trái, phải như nhau
4 - Tay như kéo dây cung nặng, trái phải như nhau.
5 - Hai tay bóp mông, từ từ xoay mình, trái phải như nhau.
6 - Nắm tay đập về phía trước, trái phải như nhau
7 - Nắm tay đánh ngược về phía sau, đây là phép mở ngực,
trái phải như nhau
8 - Như ném đá, trái phải như nhau
9 - Hai tay đập lưng, trái phải như nhau
10 - Hai tay chống đất, co mình cuộn xương sống hướng lên 3 cái
11 - Hai tay ôm đầu xoay chuyển trên mông - đây là rút sườn
12 - Ngồi xếp bằng, nghiêng mình lệch về một phía như đẩy vật nặng, trái phải như nhau.
13 - Ngồi bằng duỗi hai chân, mỗi chân đá mạnh lên, trái phải như nhau.
14 - Hai tay chống đất ngoái nhìn lại như hổ nhìn, trái phải như nhau
15 - Đứng trên đất, uốn trái mình ba lần.
16 - Hai tay đan chặt vào nhau, dùng chân đạp tay, trái phải như nhau
17 - Đứng dậy, chân đạp không trước, sau, trái phải như nhau
18 - Ngồi bằng duỗi hai chân, dùng tay ấn đè chân dưới,
trái phải như nhau
Mười tám động tác trên, bất phân già trẻ, mỗi ngày làm 3 lần, sau một tháng, bách bệnh có thể lui hết, tăng thêm tuổi thọ, ăn được, mắt tinh, mình nhẹ, không mệt mỏi?
Lương y Phạm Ngôn (st)