Theo nhà khoa học Mỹ Glenn Cushing làm việc tại Cục thăm dò địa chất Mỹ, kết quả phân tích số liệu hình ảnh từ tàu thăm dò Sao Hỏa cho thấy ở gần núi lửa Harcia trên Sao Hỏa tồn tại một hang động.
Hang động này được hình thành bởi sự đông cứng bề mặt mắc ma do sự phun trào của núi lửa ở gần xích đạo của Sao Hỏa.
Glenn Cushing ước tính hang động này có độ dài hơn 96km, rộng 45m.
Phát hiện hang động này cho thấy sự sống nguyên thủy có thể đã tồn tại trên Sao Hỏa. Bên cạnh đó, hang động này có thể giúp con người sau khi đổ bộ lên Sao Hỏa tránh được những bức xạ của vũ trụ.
Mặt khác, hang động trên Sao Hỏa còn có thể đảm bảo cho những nhà thám hiểm không bị xâm hại bởi trạng thái và môi trường nguy hiểm từ bề mặt của Sao Hỏa.

Hoàng Linh (TH)