Nhóm các nhà khoa học Mỹ và Nhật Bản cho biết một con lươn cái dài 18 cm đã được một trong các nhà nghiên cứu phát hiện khi lặn xuống một hang động dưới đáy biển Cộng hòa Palau.

Loài lươn này khác biệt đến mức các nhà khoa học phải tạo ra một nhánh phân loại mới để mô tả mối quan hệ của nó với các loài lươn khác. Sau những tranh luận gay gắt ban đầu, các nhà phân tích gen xác nhận đây đúng là một loài lươn, dù là một loài lươn nguyên thủy.

Để phân loại loài động vật mới này, các nhà nghiên cứu phải tạo ra một hệ, chi và loài mới, đồng thời đặt tên cho nó theo tiếng Latin là Protoanguilla palau. Nhóm nghiên cứu đã phác thảo một "gia phả" gồm nhiều loài lươn khác nhau để cho thấy mối quan hệ giữa chúng. "Gia phả" cũng cho phép họ ước lượng được thời điểm tổ tiên của loài Protoanguilla palau trên tách ra từ các loài khác.

Kết quả nghiên cứu khẳng định gia đình mới này đã tiến hóa độc lập trong 200 năm qua, có nguồn gốc đầu thời Trung Sinh, khi khủng long bắt đầu thống trị hành tinh. Các nhà nghiên cứu cho rằng dòng Protoanguilla chắc hẳn phải phân bố rộng rãi hơn, vì các hang động nơi chúng sinh sống đã có tuổi đời từ 60-70 triệu năm.

Quỳnh Anh (TH)