Dù là anh bộ đội hay là những người lính năm xưa, dù là người đang lăn lộn với thao trường để sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc hay người đã về sản xuất lao động trên mảnh đất quê hương; tuy có khác nhau về hoàn cảnh nhiệm vụ đang làm nhưng họ đều có một điểm chung là vẫn được xã hội tôn vinh, vẫn được nhân dân gọi chung bằng một cái tên trìu mến: Bộ đội Cụ Hồ.
Anh bộ đội năm xưa đã đồng hành cùng Đảng, cùng dân tộc trong cuộc trường chinh kháng chiến. Lớp người đó đã vượt qua biết bao khó khăn gian khổ, đã vượt qua biết bao nguy hiểm hy sinh lập nên nhiều chiến tích, xứng đáng với lời khen của Bác Hồ và lời khen đó đã trở thành truyền thống hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam và của CCB Việt Nam đó là: “Trung với Đảng, trung với nước, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì CNXH, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Truyền thống đó cũng là đặc trưng cơ bản của phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Lớp người đi qua chiến tranh nay đã trở thành lính cựu, có lẽ chiến tranh đã hun đúc ý chí con người, đặc biệt lớp người đó đã thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ và của người Anh Cả lực lượng vũ trang: “Thương binh tàn nhưng không phế”, “Lính cựu mà không cũ”. Tiếp nối truyền thống năm xưa, ngày nay đã có hàng triệu hội viên CCB Việt Nam lại đang ngày đêm lăn lộn chiến đấu trên mặt trận mới, tuy tuổi không còn trẻ, sức không còn sung mãn, nhưng ý chí cao, kinh nghiệm từng trải, các CCB Việt Nam lại động viên nhau phấn đấu phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong hoàn cảnh mới.
Là những người góp phần nhỏ bé vào công cuộc đấu tranh giải phóng giành độc lập, thống nhất cho Tổ quốc, hơn ai hết các CCB Việt Nam hiểu rõ giá trị về sự lãnh đạo của Đảng. Có Đảng, có sức dân mới có ngày nay. CCB Việt Nam cũng hiểu rõ nhiệm vụ bảo vệ Đảng trong thời kỳ mới là cực kỳ quan trọng, đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối Đảng trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, là kiên quyết đấu tranh chống lại các quan điểm tư tưởng sai trái, kiên quyết chống lại các luận điệu xuyên tạc hòng hạ thấp Đảng, chia rẽ Đảng và dân. Kiên quyết đấu tranh bảo vệ tổ chức Đảng và các cán bộ đảng viên, đồng thời cũng tích cực đấu tranh phê phán những bảo thủ trì trệ, những thói hư tật xấu trong cán bộ đảng viên như hách dịch, coi thường dân, chạy chức, chạy quyền, tham ô, nhũng nhiễu để có vị trí trong xã hội-một việc làm không phải vì dân mà vì tư tưởng “vinh thân phì gia”.
Là những người đã từng trải qua chiến tranh với chất lính trong người, các CCB cũng không lùi bước trước những khó khăn cản trở về sức khỏe và tuổi tác, bằng ý chí quyết tâm nhiều CCB đã tích cực, hăng hái say sưa tham gia lao động, sản xuất kinh doanh vươn lên làm giàu chính đáng. Với gần 6.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ, hơn 72.000 trang trại, gia trại tạo công ăn việc làm cho gần 500.000 người là CCB và con em CCB có thu nhập ổn định, góp phần thực hiện Nghị quyết của Đảng, Chính phủ và Quốc hội về tạo việc làm, thu nhập cho người lao động. Phong trào tình nguyện giúp đỡ người nghèo, CCB nghèo cũng được đề cao. Chỉ tính riêng năm 2015, CCB toàn quốc đã giúp nhau với số vốn hàng trăm tỷ đồng để tăng gia sản xuất, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. CCB đã giúp nhau xóa được hàng nghìn nhà dột nát, tạo các nguồn vốn khác nhau để xây dựng mới cho CCB khó khăn được hàng trăm nhà. Số tiền, số nhà so với xã hội tuy không đáng kể nhưng đối với CCB lại là những việc làm có ý nghĩa lớn lao, là nghĩa cử cao đẹp của người lính với người lính.
Với tuổi trẻ, CCB đã tích cực tham gia giáo dục truyền thống yêu nước về chủ nghĩa anh hủng cách mạng, về truyền thống cách mạng của Đảng, của Quân đội. Nhiều CCB đã gắn bó trực tiếp với cơ sở, hăng say, tâm huyết thông qua các hoạt động trong các ngày lễ trọng, các ngày kỷ niệm, ngày truyền thống để truyền thụ kiến thức, những hiểu biết của mình nhằm “tiếp lửa” cho thế hệ trẻ. Chính việc làm đó đã được rất nhiều học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên đón nhận, phấn đấu noi theo. Chẳng nản khó khăn, không ngại gian khổ, các CCB Việt Nam đã tâm huyết và tích cực tham gia nhiều phong trào, nhiều cuộc vận động: như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng phong trào văn hóa”. Cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới”. Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” nhằm thực hiện thành công các nghị quyết của Đảng mà trực tiếp là Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII.
Có thể nói rằng chất lính, chất Bộ đội Cụ Hồ trong mỗi CCB không hề phai nhạt, dù trong hoàn cảnh nào, dù khó khăn bề bộn trong cuộc sống đời thường nhưng các CCB vẫn đoàn kết, đồng lòng cùng nhau phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, xứng đáng với 8 chữ vàng mà BCHTƯ Đảng trao tặng “Trung thành, gương mẫu, đoàn kết, đổi mới”.
PKĐ