Những năm gần đây, Hội CCB xã Yên Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ đã kết hợp với hội nông dân xa đứng ra vay vốn từ các nguồn vốn ngân hàng chính sách được 510 triệu đồng cho hơn 100 hội viên vay để thay đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển ngành nghề, dịch vụ và xây dựng trang trại tổng hợp. Để sử dụng hiệu quả, Hội lại kết hợp với hội nông dân, khuyến nông xã, trạm BVTV huyện tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao KHKT về trồng trọt, chăn nuôi, phát triển nghề rừng, làm trang trại. Nhờ vậy, năm 2009, hộ giàu và khá ở đây đã đạt 31%. Ông Đinh Kỳ Thi chủ tịch UBND xã này cho biết xã Yên Sơn có dân tộc thiểu số chiếm 75% gồm Mường, Dao, phương thức làm ăn con manh mún. UBND xã luôn tạo điều kiện cho hội CCB vay vốn , mở rộng sản xuất. Chính nhờ kinh tế phát triển nên công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy cũng tốt hơn. Từ năm 2009 đến nay, lực lượng công an, quân sự và CCB xa đã kịp thời ngăn chặn nhiều đối tượng phạm tội trên địa bàn.

Hội CCB ở đây luôn đi đầu trong khối đoàn thể, liên tục nhiều năm được tỉnh Hội, UBND huyện, Hội CCB huyện tặng bằng- giấy khen

Công tác Hội