Bằng sự đoàn kết, phát huy nội lực, giúp nhau giống vốn, mở nhiều lớp chuyển giao kỹ thuật và trao đổi kinh nghiệm sản xuất, đặc biệt là tổ chức vay và sử dụng các nguồn vốn vay của Nhà nước chính xác đúng đối tượng, nên việc sản xuất kinh doanh của hội viên đem lại hiệu quả cao. Chỉ tính riêng nguồn vốn từ Ngân hàng CSXH, Hội quản lý tới 12 tỷ đồng, 1.300 hộ vay (mỗi năm tăng trên 2 tỷ đồng). Hội cũng xây dựng được quỹ “Vì hội viên CCB nghèo” trên 30 triệu đồng, cho 5 hội viên vay không lấy lãi để phát triển sản xuất, nhờ vậy đã có 2 hội viên thoát nghèo. Bây giờ, ở Hội CCB huyện Hoa Lư không còn hội viên đói, chỉ còn 2,3% số hộ nghèo (chủ yếu là các hộ hội viên già, neo đơn). Có nhiều hội cơ sở đã xoá được nghèo như Hội thị trấn Thiên Tôn, Hội xã Ninh Vân, Ninh Giang. Phân loại kinh tế hội viên hiện nay ở đây có 15% số hộ hội viên giầu (492 hộ), hộ hội viên kinh tế khá đạt 60% (1.640 hộ), trong đó có nhiều tấm gương hội viên làm kinh tế điển hình năng động, vừa làm giàu cho bản thân, vừa giải quyết việc làm cho nhiều lao động nhàn rỗi ở địa phương như: đồng chí Minh ở Ninh Vân; Thuỷ, Hữu ở Ninh Giang; Quân, Lễ ở Ninh Hoà; Thìn ở Ninh Xuân; Vinh (thương binh ¼) ở Ninh Hải. Hội Hoa Lư sơ kết nghị quyết chuyên đề III đã bình chọn được 666 hội viên sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó đạt sản xuất kinh doanh giỏi cấp cơ sở 558 hộ, cấp huyện 105 hộ, cấp tỉnh 2 hộ, cấp TƯ 1 hộ, góp phần giải quyết việc làm ổn định cho 2.584 lao động, 100% số chi hội có quỹ, nhiều chi hội có quỹ bình quân 200 đến 500.000đ/người; nơi đây vừa giúp xây dựng một nhà tình đồng đội cho thương binh 2/4 với tổng diện tích 40m2. Cũng nhờ xây dựng quỹ hội và hoạt động tình nghĩa tốt, nên Hội đã phát huy được vai trò của hội viên, tạo nên sức mạnh chung, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

PHẠM VĂN OANH