Bất ngờ làm sao khi chúng tôi được biết, bác Lộc mà bà con nơi đây nhắc đến chính là bác Huỳnh Tấn Lộc, người tử tù ở khám Chí Hoà và khám tử hình Côn Đảo trong các năm 1951- 1952 cùng với nữ Anh hùng Võ Thị Sáu. Sau 35 năm chiến đấu và công tác, năm 1980 bác về nghỉ hưu tại phường 3, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Năm 1990, bác tham gia vào Hội CCB của phường với cuộc sống thực sự cần - kiệm - liêm - chính và những hoạt động xã hội tích cực, được bà con nhân dân, hội viên CCB trong phường hết sức kính trọng… Năm 2005, do tuổi cao, sức yếu, bác Lộc qua đời trong niềm thương tiếc vô hạn của bà con nhân dân địa phương. Trước khi qua đời, với tấm lòng đồng đội, bác đã ủng hộ Hội CCB phường 140 triệu đồng để làm quỹ hoạt động sinh lãi chăm lo cho hội viên và dân nghèo trong phường và ủng hộ Chi hội 3 số tiền 4,5 triệu đồng làm quỹ.

Thực hiện ý nguyện của bác Huỳnh Tấn Lộc, thời gian qua, Hội CCB phường 3, quận Bình Thạnh đã quản lý tốt nguồn quỹ vốn, đem gửi ngân hàng lấy lãi hàng năm, xây dựng được 3 căn nhà tình thương và chống dột cho một căn với tổng kinh phí 30 triệu đồng cùng hàng trăm ngày công lao động giúp cho hội viên CCB và người nghèo trong phường cải thiện được cuộc sống. Ân đức của người hội viên CCB Huỳnh Tấn Lộc để lại đã làm ấm lòng bao người nghèo ở đây, đó chính là “Những căn nhà bác Lộc”.

Vân Trang